19 I 2024. EVADAREA DIN LIBERTATE ÎN ÎNCHISOARE [Ioan 8.31-32 I Luca 2.7]

19 I 2024. EVADAREA DIN LIBERTATE … ÎN ÎNCHISOARE !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 8 : 31 – 32 I Luca 2 : 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Ianuarie 2024 I

Creștinul poate alege să trăiască liber în Christos, sau poate decide să stea închis în interiorul închisorii voiei lui proprii. Dar oare chiar există evadarea din libertate în închisoare ?

Cine ar evada din libertate în închisoare ? Mai corect este să mă întreb invers :

Oare câți oameni trăiesc de fapt în libertatea voiei Lui Dumnezeu ?

Domnul Isus a spus :

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu,

  • sunteţi în adevăr ucenicii Mei ;
  • veţi cunoaşte adevărul, şi
  • adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8 : 31 – 32)

Pentru a trăi în libertatea dăruită de Domnul Isus, trebuie să plătesc prețul ascultării de Dumnezeu și să nu îmi permit să fac ceva ce nu îmi spune Dumnezeu !


Cel care este născut din nou, dar își conduce viața după cum vrea el, de fapt trăiește în închisoarea eului lui, și pentru neascultările lui de Dumnezeu, va plăti un cost mult mai mare.

Dar și mai grav este că omul care-și face de fapt sieși pe plac, va trăi și cu impresia că el este liber să decidă cum vrea el.


În Luca 2 : 7 scrie despre Maria că :

„ … a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei”.

Unui om, Dumnezeu i-a făcut favoarea ca la ușa lui să bată o familie nevoiașă … care ÎL avea de fapt cu ei pe Dumnezeu, iar lucrurile nu stăteau deloc așa cum doar păreau a fi.

În fond, el vedea la ușa lui o familie de oameni aflați în nevoie, cărora este clar că nu le-a acordat prea mult credit.

Așa că proprietarul a decis că în casa lui de poposire nu este loc pentru Iosif și Maria, exact atunci când ei chiar treceau printr-o situație dificilă, care era complicată și de faptul că fiind prima naștere, Maria nici nu știa exact ce va urma.


Dar, chiar dacă omul hărăzit să primească o răsplată, nu s-a deschis el pentru Dumnezeu (considerând că îi va fi mai comod fără cei doi), totuși înțelegem din pasajul Biblic faptul că s-a găsit un om cu suflet mare care, chiar dacă nu avea condiții decente, totuși le-a oferit ceea ce avea … probabil un grajd (deși în Biblie scrie doar despre o iesle și astfel se poate deduce că acolo era un grajd).

Omul respectiv doar atâta a putut să facă și pe moment și-a complicat viața, deoarece și-a aglomerat casa în care oricum este clar că nu avea condiții foarte bune de locuit.

Dar de fapt, din punct de vedere spiritual, el trăia liber, în timp ce omul comod era închis în închisoarea alegerilor personale greșite.


Vom încheia notând doar faptul că, în viață respingerea Domnului Isus pare a fi mai ușor de făcut pe moment decât primirea Lui. Doar ÎI spui : „Nu” și gata.

Dar, în timp viața comodă este scumpă, iar acceptarea Domnului Isus deși este mai costisitoare la început, se va dovedi în timp că a fost de fapt, cea mai bună alegere pe care o puteam face în toată existența noastră de pe pământ !


Doamne Isuse, vino și în viața mea ca Stăpân și Mântuitor ! Și știu că voi fi fericit prin prezența Ta în viața mea, indiferent de situațiile din viață prin care voi trece alături de TINE ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :