Pilda Talanţilor (I), Matei 25:14–30

Pilda talanţilor sau : Nu cumva sunt eu ?

Caracteristicile eu-lui, ale omului plin de el, care nu va ajunge în Cer …

Stăpânul său i-a răspuns : „Rob viclean [gr. ponēre, înseamnă răutăcios] şi leneş [gr. oknēre ponēre şi oknēre … este interesant jocul de cuvinte din greacă] ! Continue reading „Pilda Talanţilor (I), Matei 25:14–30”

Pilda celor zece fecioare (4), Vegherea (Matei 25.1-13)

pilda-celor-zece-fecioare-ivVegherea

Vegheaţi [gr. grēgoreite, sensul literal este : staţi treji], dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25 : 13) … „Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind !” (Luca 12 : 38). Continue reading „Pilda celor zece fecioare (4), Vegherea (Matei 25.1-13)”

Vorbirea în alte limbi (I). Consideraţii generale [1 Corinteni 14.18]

Orice subiect din Biblie pentru a putea fi bine studiat, (de ex. vorbirea în alte limbi) avem nevoie de o abordare care să îndeplinească anumite condiţii.

În primul rând, contează ca subiectul respectiv să fie analizat în contextul Bibliei, ca întreg, nu doar privind un singur pasaj biblic sau numai o singură carte. Din I Corinteni, capitolul 14, există studii care pornesc de la idei preconcepute, în care se extrag doar părţile negative.

O floare din care am smuls câteva petale nu mai este de fapt o floare … ci doar ce a rămas din ea …

Continue reading „Vorbirea în alte limbi (I). Consideraţii generale [1 Corinteni 14.18]”