163 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU DUHUL SFÂNT [Ioan 7.38–39 I Ioan 4.14 I Luca 11.13]

163 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 – 39 I Ioan 4 : 14 I Luca 11 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Iunie 2023 I

Reamintim faptul că un al șaptesprezecelea folos al credinței este faptul că din punct de vedere spiritual trăim prin credință.

Dar trăirea interioară (spirituală) a creștinului este caracterizată de viața din belșug care este simbolizat prin expresia : „râuri de apă vie”. Continue reading „163 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU DUHUL SFÂNT [Ioan 7.38–39 I Ioan 4.14 I Luca 11.13]”

Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

3.3. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

Diferit de ce eşti, te poate face numai ceva din afara ta, ceva … de fapt Cineva („cine te face deosebit”) pe care poţi să-l primeşti, şi anume Duhul Sfânt :

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii”. (Romani 8 : 1 – 2)

După conştientizarea neputinţei, urmează necesitatea primirii Duhului Sfânt, iar creştinul care face acest pas, va primi „o putere” (Fapte 1 : 8) şi va putea fi (dacă va şi asculta constant de Duhul Sfânt) ceea ce înainte doar îşi dorea, dar nu putea. Duhul Sfânt încă poate fi primit azi 18 ianuarie 2021 … Continue reading „Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]”

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am !” I Luca 19.29-40

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Luca 19.29-40Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Domnul Isus împreună cu ucenicii se apropiau de Ierusalim, dar aveau o problemă. În Vechiul Testament scria că Împăratul va intra călare pe un măgăruş, iar ei nu aveau niciunul …

În Matei 21 : 4 – 5 evanghelistul explică de ce era nevoie de împrumutarea unui măgăruş :

„ … ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice : „Spuneţi fiicei Sionului : „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe”.

Continue reading „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am !” I Luca 19.29-40”

Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)

În Pilda talanţilor scrie :

„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are !

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continue reading „Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)”

Pilda Talanţilor (I) I Matei 25.14–30

Pilda talantilor

Pilda talanţilor sau : Nu cumva sunt eu ?

Caracteristicile eu-lui, ale omului plin de el, care nu va ajunge în Cer …

Stăpânul său i-a răspuns : „Rob viclean [gr. ponēre, înseamnă răutăcios] şi leneş [gr. oknēre ponēre şi oknēre … este interesant jocul de cuvinte din greacă] ! Continue reading „Pilda Talanţilor (I) I Matei 25.14–30”