Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am !” I Luca 19.29-40

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Luca 19.29-40Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Domnul Isus împreună cu ucenicii se apropiau de Ierusalim, dar aveau o problemă. În Vechiul Testament scria că Împăratul va intra călare pe un măgăruş, iar ei nu aveau niciunul …

În Matei 21 : 4 – 5 evanghelistul explică de ce era nevoie de împrumutarea unui măgăruş :

„ … ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice : „Spuneţi fiicei Sionului : „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe”.

Continue reading „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Lecţiile lui : „Nu am !” I Luca 19.29-40”