163 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU DUHUL SFÂNT [Ioan 7.38–39 I Ioan 4.14 I Luca 11.13]

163 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 – 39 I Ioan 4 : 14 I Luca 11 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Iunie 2023 I

Reamintim faptul că un al șaptesprezecelea folos al credinței este faptul că din punct de vedere spiritual trăim prin credință.

Dar trăirea interioară (spirituală) a creștinului este caracterizată de viața din belșug care este simbolizat prin expresia : „râuri de apă vie”.

Promisiunea Domnului Isus este aceasta :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”. (Ioan 7 : 38 – 39)


Dar la ora actuală Domnul Isus este proslăvit iar Duhul Sfânt a fost dat !


Apa vie” este o expresie care era folosită cu referire la „apa curgătoare”, la apa proaspătă iar noi știm foarte bine că Domnul Isus a folosit această expresie cu referire la Duhul Sfânt.

La fel cum un râu este o apă curgătoare care provine dintr-un Izvor și se termină odată cu vărsarea într-un alt râu, într-un fluviu, lac etc. așa este cumva și Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt provine din Dumnezeu care S-a autodenumit ca fiind „Izvorul apelor vii” (Ieremia 2 : 13) și curge spre viața veșnică aducând în om veșnicia, alimentându-l cu viața din Dumnezeu și ducându-l spre veșnicie, înălțându-l din punct de vedere spiritual și umplându-L de Duhul Sfânt, de Dumnezeu de Roada Duhului Sfânt, de bucuria vieții care vine din Dumnezeu !


În Ioan 4 : 14 este scris ce se întâmplă în momentul în care cineva bea din „apa vie”, din Duhul Sfânt, deoarece tot Domnul Isus a spus :

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”

Creștinul care bea din Duhul Sfânt devine ca o fântână în care apa vine de undeva din interior și se tot ridică (sau „țâșnește” cum scrie în traducerea Cornilescu), dar deoarece se scoate din ea și se consumă, nivelul apei din fântână, din om scade dar Dumnezeu face ca iar să crească și tot așa până ce viața acelui om se sfârșește.

Pe creștinul care își dorește Duhul Sfânt sau pe cel care Îl are în el pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl alimentează cu viață din Dumnezeu tot timpul … cât el vrea să bea din apa vie, proaspătă care asemenea unui râu iese din Izvor, din Dumnezeu și curge spre altă Apă mai mare … spre contopirea cu Dumnezeu, spre viața veșnică !


De la început, Duhul Sfânt a fost „turnat”, adică dat cu intenție și din belșug, nu doar picurat deoarece Dumnezeu știe dorința sufletului celui care ÎL roagă pentru a primi Duhul Sfânt.

În Luca 11 : 13 scrie că :

Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !

Și acest fapt arată că Duhul Sfânt se primește prin rugăciunea făcută cu stăruință (a se vedea contextul acestui verset), nu vine așa pur și simplu !


Doamne Isuse, dă-mi te rog și mie harul de-a avea o viață din belșug și fie ca toată Roada Duhului Sfânt să fie din abundență în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :