162 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU VIAȚA DIN BELȘUG [Ioan 7.38–39 I Isaia 44.3–4]

162 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE SAU VIAȚA DIN BELȘUG

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 – 39 I Isaia 44 : 3 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Iunie 2023 I

Când ne gândim la modul în care este trăită viața, putem spune că există două granițe ale vieții interioare și anume : subzistența spirituală și supraabundența.

Sunt printre noi oameni care de abia mai pot înainte pe drumul vieții și aceasta nu din cauza lipsurilor materiale ci din cauza nevoilor spirituale.

Dar din punct de vedere Biblic, viața interioară a creștinului este caracterizată de belșugul spiritual care este simbolizat prin expresia : „râuri de apă vie”.

Domnul Isus a promis :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”. (Ioan 7 : 38 – 39)


În prezentul studiu, doar vom aminti trei aspecte ale vieții din belșug care este simbolizată prin expresia „râuri de apă vie” (urmând ca acestea să fie analizate într-un studiu următor) :

I. Ce este un râu și ce înțeles au din punct de vedere spiritual diferitele forme de relief ?
II. Ce înseamnă a curge ?
III. La ce se referă expresia : „Cum zice Scriptura ?”


În Isaia 44 : 3 – 4, Dumnezeu a promis :

Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri, pe pământul uscat ; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă”.


Viața din belșug, umplerea cu Duhul Sfânt pleacă de la „pământul însetat”, de la nevoia disperată a credinciosului care nu mai poate trăi fără Duhul Sfânt.


Dar tăcerea este poarta de intrare în prezența Lui Dumnezeu. Liniștirea interioară este opusul agitației și a „porțiilor de agitare” pe care Cel rău le aduce în viața celor care le primesc din momentul în care vor să aibă sau să fie mai mult decât vrea Dumnezeu pentru ei. Ieșirea din voia Lui Dumnezeu se plătește !


Acest adevăr a mai fost spus dar trebuie să fie reamintit. În viață zi de zi facem alegeri care au rezultate, fie pozitive, fie negative. Din Biblie știm că există diferite situații de caz din care înțelegem cum se „fabrică” o alegere.

Dar pentru a putea lua decizii bune contează foarte mult, să nu am doar o cunoaștere teoretică, ci să îmi fac timp pentru cunoașterea tot mai profundă a Lui Dumnezeu prin rugăciune, prin Cuvântul Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și printr-o trăire conform voiei Lui Dumnezeu.


În final să mă întreb :

În privința mea este valabil „din inima lui vor curge râuri de apă vie” sau în mine este secetă și nici măcar nu mai picură apa Duhului Sfânt ?


Doamne Isuse, dă-mi și mie putere prin Duhul Sfânt și dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :