155 I 2023. CINCIZECIMEA SAU DESPRE IMPORTANȚA DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 2.1–8, 14–21 I Maleahi 3.6 I Iacov 4.2]

155 I 2023. CINCIZECIMEA SAU DESPRE IMPORTANȚA DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 1 – 8, 14 – 21 I Maleahi 3 : 6 I Iacov 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Iunie 2023 I

În Faptele Apostolilor 2 : 1 – 8 scrie despre grupul apostolilor că : „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Continue reading „155 I 2023. CINCIZECIMEA SAU DESPRE IMPORTANȚA DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 2.1–8, 14–21 I Maleahi 3.6 I Iacov 4.2]”

Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

3.3. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

Diferit de ce eşti, te poate face numai ceva din afara ta, ceva … de fapt Cineva („cine te face deosebit”) pe care poţi să-l primeşti, şi anume Duhul Sfânt :

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii”. (Romani 8 : 1 – 2)

După conştientizarea neputinţei, urmează necesitatea primirii Duhului Sfânt, iar creştinul care face acest pas, va primi „o putere” (Fapte 1 : 8) şi va putea fi (dacă va şi asculta constant de Duhul Sfânt) ceea ce înainte doar îşi dorea, dar nu putea. Duhul Sfânt încă poate fi primit azi 18 ianuarie 2021 … Continue reading „Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]”