312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT [2 Împărați 4.1-7 I Faptele Apostolilor 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.1–4]

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împărați 4 : 1 – 7 I Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Noiembrie 2023 I

Pentru umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie îndeplinite trei condiţii : 1. strigătul inimii credinciosului conștient de nevoia Lui disperată după Duhul Sfânt, 2. înțelegerea importanței Bisericii care este Trupul Lui Christos, creștinul fiind o parte dintr-un întreg și 3. unitatea între frații de credință.


Aceste condiții sunt regăsite în Vechiul Testament în întâmplarea notată în cartea II Împărați 4 : 1- 7, unde scrie cum o femeie a scăpat de robie și de datorii cerând ajutorul unui prooroc care i-a rămas alături chiar și după ce soțul ei a plecat de pe pământ.


1. Strigătul inimii

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei …”. (II Împăraţi 4 : 1)

Se apropie de momentul botezului în Duhul Sfânt numai credinciosul care își vede nevoia cu adevărat și știe că nu se mai poate trăi fără Duhul Sfânt.

La fel au fost apostolii după Înălțarea la Cer a Domnului Isus. EL nu mai era cu ei. El Cel care rezolva toate problemele materiale și spirituale și deodată au devenit conștienți de nevoia lor, așa că au apelat la Dumnezeu stăruind în rugăciune zece zile.

Așa a fost și femeia care a strigat. Și-a arătat disperarea știa că nu mai poate fără ajutorul Lui Dumnezeu.


În al doilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

2. Adunarea vaselor în aceeaşi Casă (a Celui plecat dintre ei)

Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.” (II Împăraţi 4 : 3 – 4)

Pentru femeia care avea o nevoie disperată nu a mai contat proveniența vaselor, nici forma lor etc., ci pentru ea conta umplerea pentru a-și putea plăti datoria.


La fel a fost cu apostolii. Până la Înălțarea la Cer a Domnului Isus, chiar și în ultima zi când Domnul a fost cu ei, apostolii au fost personalități distincte care își căutau interesele personale, chiar dacă ei au renunțat la multe pentru Domnul Isus.

Dar după Înălțarea Domnului Isus la Cer s-a produs o schimbare interioară, iar ei care erau asemenea vaselor diferite care au fost aduse în aceași casă și ei apostolii care erau atât de diferiți ca oameni, au devenit altfel deoarece toți aveau aceeași nevoie. Imperativul primirii Duhului Sfânt despre care le-a spus Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8).

În matematică atunci când aduni, faci o adunare. Adunând creştinii împreună faci o Adunare, adică Biserica. Putem spune că această Adunare era simbolizată prin aducerea mai multor vase în aceeași Casă.


Și în al treilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

3. Apropierea vaselor

Nu era suficient ca vasele împrumutate să fie doar prezente fizic în aceeaşi casă, ci ele trebuiau să fie așezate una lângă alta.

În II Împăraţi 4 : 5 – 6 scrie că :

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele. Când s-au umplut vasele …”.

La stăruința pentru botezul în Duhul Sfânt, credincioșii stau aproape în timpul rugăciunii, dar contează foarte mult ca ei să fie și uniți în duhul lor.

Atmosfera de acolo era una deosebită iar în Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 este descrisă într-un mod foarte frumos :

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Ei erau fizic în aceeași casă (exact ca vasele împrumutate din casa femeii) dar mai mult decât atât, pentru ei nu a mai contat ce a fost înainte, ci „stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. Avea valoare doar ceea ce își doreau toți împreună, adică Duhul Sfânt !

Vom încheia, citând versetele scris în Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 și ne dorim ca așa ceva să fie o realitate și la Cezareea dar și peste tot unde se adună copiii Lui Dumnezeu.


Despre primii ucenici scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


De atunci totul s-a schimbat și să dea Dumnezeu ca plinătatea Duhului Sfânt să fie o realitate în viața de zi cu zi a fiecărui creștin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE! [1 Samuel 9.18-20]

144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE !

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 9 : 18 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Mai 2022 I

Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii şi a zis : „Arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.”

Samuel a răspuns lui Saul : „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta. Continue reading „144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE! [1 Samuel 9.18-20]”

136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ? [Exod 13.3]

136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 13 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Mai 2022 I

După ce evreii au plecat din Egipt, Moise le-a reamintit că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3). Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon. Continue reading „136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ? [Exod 13.3]”

89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI ! [Ioan 14.21-26, Luca 18.18-23]

89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Ioan 14 : 21 – 26, Luca 18.18-23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Martie 2022 I

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte ; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Continue reading „89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI ! [Ioan 14.21-26, Luca 18.18-23]”

28. TREI ASPECTE ALE VIEŢII DE CREDINŢĂ [1 Corinteni 10.16-26]

28. TREI ASPECTE ALE VIEŢII DE CREDINŢĂ

[Pasaj Biblic : I Corinteni 10 : 16 – 26] I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Ianuarie 2022 I

Din pasajul menţionat mai sus învăţăm că orice creştin îşi trăieşte viaţa în cel puţin trei medii diferite :

  1. la Biserică, 2. în familie şi 3. în public. Continue reading „28. TREI ASPECTE ALE VIEŢII DE CREDINŢĂ [1 Corinteni 10.16-26]”

04. TREI CATEGORII DE CREDINCIOŞI sau IMPORTANŢA DISCIPLINELOR SPIRITUALE : BIBLIA, DUHUL SFÂNT, POSTUL ŞI şi RUGĂCIUNILE [Luca 2.21-38]

04. TREI CATEGORII DE CREDINCIOŞI sau IMPORTANŢA DISCIPLINELOR SPIRITUALE : BIBLIA, DUHUL SFÂNT, POSTUL ŞI şi RUGĂCIUNILE

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 2.21-38 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Ianuarie 2022 I

Au existat trei categorii de credincioşi care erau prezenţi în Templu, la momentul aducerii Pruncului.

Oamenii care în viaţa lor au pus accentul pe :

  1. Biblie (Luca 2 : 21 – 24),
  2. Duhul Sfânt (Luca 2 : 25 – 35) sau pe
  3. Disciplina personală (Luca 2 : 36 – 38).

Continue reading „04. TREI CATEGORII DE CREDINCIOŞI sau IMPORTANŢA DISCIPLINELOR SPIRITUALE : BIBLIA, DUHUL SFÂNT, POSTUL ŞI şi RUGĂCIUNILE [Luca 2.21-38]”

Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Întotdeauna apa (puterea) Duhului Sfânt stinge focul gheenei

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Continue reading „Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]”

Barnaba. Omul plin de Duhul Sfânt [Fapte 11.19–26]

Barnaba sau Trei caracteristici ale omului plin de Duhul Sfânt [Fapte 11.19–26] Ceilalţi contează !

Barnaba (omul plin de Duhul Sfânt) era :

  1. ascultător (supus autorităţii / disponibil),
  2. încurajator şi
  3. altruist.

Continue reading „Barnaba. Omul plin de Duhul Sfânt [Fapte 11.19–26]”

Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

3.3. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

Diferit de ce eşti, te poate face numai ceva din afara ta, ceva … de fapt Cineva („cine te face deosebit”) pe care poţi să-l primeşti, şi anume Duhul Sfânt :

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii”. (Romani 8 : 1 – 2)

După conştientizarea neputinţei, urmează necesitatea primirii Duhului Sfânt, iar creştinul care face acest pas, va primi „o putere” (Fapte 1 : 8) şi va putea fi (dacă va şi asculta constant de Duhul Sfânt) ceea ce înainte doar îşi dorea, dar nu putea. Duhul Sfânt încă poate fi primit azi 18 ianuarie 2021 … Continue reading „Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]”

Omul care are în el Duhul Sfânt, III. Stăpânirea de sine [Proverbe 25.28]

3. Stăpânirea de sine

Cine i-a făcut deosebiţi pe Iosif şi pe Daniel ? Duhul Sfânt ! De ce erau deosebiţi de ceilalţi ? Deoarece ascultând de Duhul Sfânt au devenit „stăpâni pe sine” şi nu s-au compromis din punct de vedere spiritual, indiferent de testele prin care au trecut (sărăcia extremă şi dezonorarea sau dimpotrivă oferte extrem de tentante de care putea beneficia dacă-şi călca numai puţin pe conştiinţă).

Cumva, putem spune că în toate cele trei cazuri, omului zilei (împăratului de atunci) i s-a pus în faţă un lacăt închis a cărui cheie era la un om credincios … Continue reading „Omul care are în el Duhul Sfânt, III. Stăpânirea de sine [Proverbe 25.28]”