136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ? [Exod 13.3]

136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 13 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Mai 2022 I

După ce evreii au plecat din Egipt, Moise le-a reamintit că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3). Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon.

Această dezrobire a avut trei etape :

  1. Ieşirea şi implicit drumul prin pustiu,
  2. Noua viaţă şi
  3. Noua ţară în care ar fi trebuit să intre.

Dar timpul trecea şi ei încă mergeau prin pustiu iar unii evrei au ajuns să spună : „ … unul altuia : „Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt.” (Numeri 14 : 4)

De ce ? Tocmai auziseră raportul despre Ţara Promisă …


Până la momentul respectiv, despre Canaan ştiau că acolo vor găsi lapte şi miere :

M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile pe care le locuiesc canaaniţii, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii”. (Exodul 3 : 8)

Fiind lapte şi miere era clar că trebuia să existe şi oameni, (care se ocupau cu animalele şi cu albinele) ! Dar pentru ca ţara să fie a lor … trebuiau să lupte. Aveau avantaje dar erau şi dezavantaje, era un preţ de plătit.

La fel este şi azi (în Marcu 10 : 29 – 30) :

Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult : case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri ; iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”

Din doisprezece martori oculari (în vremurile de atunci), zece au vorbit de rău şi doar doi au vorbit de bine atunci când au spus despre ce probabilitate era ca ei să poată intra în ţară. Zece au rostit aceste cuvinte :

Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră.

Ei au zis : „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei ; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.

Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor : înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” (Numeri 13 : 31 – 33)

A contat foarte mult această declaraţie făcută de ei (de cei zece), deoarece fiecare seminţie şi-a avut trimisul ei, omul pe care ei, cei din tribul respectiv, îl cunoşteau personal. În Numeri 14 : 4 scrie :

Şi au zis unul altuia : „Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt.”

Hotărârea de-a se întoarce la robia Egiptului a fost luată dar aceasta a atras şi decizia Divină care a fost împotriva celor răzvrătiţi şi neascultători (a se vedea Numeri 14 : 26 – 38).


Concluzii

Şi noi din punct de vedere spiritual ne aflăm într-o călătorie spre Cer, spre Ţara Promisă. Dar prin pustiul acestei lumi avem nevoie de mâncare, apă şi motivaţia de-a înainta zi de zi.

Lucrurile care i-au deosebit pe învinşi de învingători, atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament au fost :

  1. Mâncarea : „Dar El [Domnul Isus] le-a zis : „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi.” (Ioan 4 : 32). Domnul Isus se hrănea cu voia Lui Dumnezeu ! Alţii însă … au o voie a lor.
  2. Apa : „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4 : 14) Conform Ioan 7 : 39 apa care avea să vină din Cer începând cu Ziua Cincizecimii era un simbol pentru Duhul Sfânt. Dar nu toţi vor să bea din ea !
  3. Motivaţia interioară (însufleţirea) : „Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis : „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi !” (Luca 9 : 55)

Şi noi ştim care este voia Lui Dumnezeu pentru noi : sfinţirea. Ştim că aceasta este posibilă numai prin Duhul Sfânt. Dar contează extrem de mult cine mă motivează, de cine mă las să fiu însufleţit zi de zi ? Ascult de cel rău, de firea mea (de natura mea păcătoasă), de lume sau de Dumnezeu !

Dar cum a fost pe vremea lui Moise, apoi în timpul când a fost Domnului Isus pe pământ tot aşa este şi azi. Deşi acum trăim alţi oameni, duhul de nemulţumire şi de răzvrătire împotriva Lui Dumnezeu vine cu aceeaşi ofertă : nu fă voia Lui Dumnezeu, nu căuta Duhul Sfânt, renunţă la a te mai sfinţi, întoarce-te în lume !


Dar ca Domnul Isus putem fi şi noi, fiindcă El este în noi ! În Ioan 15 : 4 scrie :

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine”.

Doamne ajută-ne !


Podcastul poate fi ascultat aici :