312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT [2 Împărați 4.1-7 I Faptele Apostolilor 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.1–4]

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împărați 4 : 1 – 7 I Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Noiembrie 2023 I

Pentru umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie îndeplinite trei condiţii : 1. strigătul inimii credinciosului conștient de nevoia Lui disperată după Duhul Sfânt, 2. înțelegerea importanței Bisericii care este Trupul Lui Christos, creștinul fiind o parte dintr-un întreg și 3. unitatea între frații de credință.


Aceste condiții sunt regăsite în Vechiul Testament în întâmplarea notată în cartea II Împărați 4 : 1- 7, unde scrie cum o femeie a scăpat de robie și de datorii cerând ajutorul unui prooroc care i-a rămas alături chiar și după ce soțul ei a plecat de pe pământ.


1. Strigătul inimii

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei …”. (II Împăraţi 4 : 1)

Se apropie de momentul botezului în Duhul Sfânt numai credinciosul care își vede nevoia cu adevărat și știe că nu se mai poate trăi fără Duhul Sfânt.

La fel au fost apostolii după Înălțarea la Cer a Domnului Isus. EL nu mai era cu ei. El Cel care rezolva toate problemele materiale și spirituale și deodată au devenit conștienți de nevoia lor, așa că au apelat la Dumnezeu stăruind în rugăciune zece zile.

Așa a fost și femeia care a strigat. Și-a arătat disperarea știa că nu mai poate fără ajutorul Lui Dumnezeu.


În al doilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

2. Adunarea vaselor în aceeaşi Casă (a Celui plecat dintre ei)

Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.” (II Împăraţi 4 : 3 – 4)

Pentru femeia care avea o nevoie disperată nu a mai contat proveniența vaselor, nici forma lor etc., ci pentru ea conta umplerea pentru a-și putea plăti datoria.


La fel a fost cu apostolii. Până la Înălțarea la Cer a Domnului Isus, chiar și în ultima zi când Domnul a fost cu ei, apostolii au fost personalități distincte care își căutau interesele personale, chiar dacă ei au renunțat la multe pentru Domnul Isus.

Dar după Înălțarea Domnului Isus la Cer s-a produs o schimbare interioară, iar ei care erau asemenea vaselor diferite care au fost aduse în aceași casă și ei apostolii care erau atât de diferiți ca oameni, au devenit altfel deoarece toți aveau aceeași nevoie. Imperativul primirii Duhului Sfânt despre care le-a spus Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8).

În matematică atunci când aduni, faci o adunare. Adunând creştinii împreună faci o Adunare, adică Biserica. Putem spune că această Adunare era simbolizată prin aducerea mai multor vase în aceeași Casă.


Și în al treilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

3. Apropierea vaselor

Nu era suficient ca vasele împrumutate să fie doar prezente fizic în aceeaşi casă, ci ele trebuiau să fie așezate una lângă alta.

În II Împăraţi 4 : 5 – 6 scrie că :

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele. Când s-au umplut vasele …”.

La stăruința pentru botezul în Duhul Sfânt, credincioșii stau aproape în timpul rugăciunii, dar contează foarte mult ca ei să fie și uniți în duhul lor.

Atmosfera de acolo era una deosebită iar în Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 este descrisă într-un mod foarte frumos :

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Ei erau fizic în aceeași casă (exact ca vasele împrumutate din casa femeii) dar mai mult decât atât, pentru ei nu a mai contat ce a fost înainte, ci „stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. Avea valoare doar ceea ce își doreau toți împreună, adică Duhul Sfânt !

Vom încheia, citând versetele scris în Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 și ne dorim ca așa ceva să fie o realitate și la Cezareea dar și peste tot unde se adună copiii Lui Dumnezeu.


Despre primii ucenici scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


De atunci totul s-a schimbat și să dea Dumnezeu ca plinătatea Duhului Sfânt să fie o realitate în viața de zi cu zi a fiecărui creștin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE! [1 Samuel 9.18-20]

144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE !

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 9 : 18 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Mai 2022 I

Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii şi a zis : „Arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.”

Samuel a răspuns lui Saul : „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta. Continue reading „144. VREMEA SCHIMBĂRII II. SUB APARENŢA RĂULUI SE POATE ASCUNDE UN MARE BINE! [1 Samuel 9.18-20]”

136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ? [Exod 13.3]

136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 13 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Mai 2022 I

După ce evreii au plecat din Egipt, Moise le-a reamintit că au : „ … ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13 : 3). Erau ieşiţi fizic, dar trebuiau să înveţe să iese şi spiritual. Ei nu mai erau sub autoritatea lui Faraon. Continue reading „136. SUNT ÎNVINGĂTOR SAU ÎNVINS ? [Exod 13.3]”

125. AREOPAGUL MODERN III. STĂPÂNIREA LUI DUMNEZEU [Faptele Apostolilor 17.16-34]

125. AREOPAGUL MODERN III. STĂPÂNIREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : I Faptele Apostolilor 17 : 16 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Mai 2022 I

Există creştini care au în casă o Biblie dar nu o citesc, sau dacă o citesc sar peste pasajele care nu susţin convingerile lor teologice. O Biblie ce este de fapt o culegere de texte preferate printre care se află texte de care nu ai nici un folos, tu omul modern, texte care nu se potrivesc cu dorinţele inimii. Continue reading „125. AREOPAGUL MODERN III. STĂPÂNIREA LUI DUMNEZEU [Faptele Apostolilor 17.16-34]”

89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI ! [Ioan 14.21-26, Luca 18.18-23]

89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Ioan 14 : 21 – 26, Luca 18.18-23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Martie 2022 I

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte ; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Continue reading „89. DU-MĂ PE CALEA VEŞNICIEI ! [Ioan 14.21-26, Luca 18.18-23]”

86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE [1 Corinteni 12.27]

86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Corinteni 12 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Martie 2022 I

Apostolul Pavel le-a scris credincioşilor din Corint : „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui”. [I Corinteni 12 : 27] Biserica ! Timp pierdut ? Sau : Biserica … ca instituţie ! Continue reading „86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE [1 Corinteni 12.27]”

62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ? [Marcu 4.35–41]

62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 4 : 35 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Martie 2022 I

În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis : „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. Continue reading „62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ? [Marcu 4.35–41]”

38. LECŢIILE PEŞTELUI [Matei 17.24-27]

38. LECŢIILE PEŞTELUI

Podcast I Pasaj Biblic : Matei 17 : 24 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Februarie 2022 I

Domnul Isus i-a spus lui Petru : „Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27) Continue reading „38. LECŢIILE PEŞTELUI [Matei 17.24-27]”

37. FAC UN SINGUR LUCRU [Luca 10.42 şi 18.22, Filipeni 3.13]

37. FAC UN SINGUR LUCRU

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 10 : 42 şi 18 : 22, Filipeni 3 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Februarie 2022 I

În cartea I Corinteni (4 : 2), apostolul Pavel a scris : „Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui”. Aceasta înseamnă să nu fie împrăştiat din punct de vedere spiritual. Continue reading „37. FAC UN SINGUR LUCRU [Luca 10.42 şi 18.22, Filipeni 3.13]”

33. OMUL LUI DUMNEZEU sau Fiţi oameni [II Petru 3.11–12 şi I Corinteni 16.13]

33. OMUL LUI DUMNEZEU sau Fiţi oameni

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 3 : 11 – 12 şi I Corinteni 16 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Februarie 2022 I Studiu Biblic republicat. [A fost refăcut studiul publicat iniţial în 

În cartea I Corinteni 16 : 13, apostolul Pavel le-a scris Corintenilor un îndemn care este cât se poate de actual : „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni …”. Continue reading „33. OMUL LUI DUMNEZEU sau Fiţi oameni [II Petru 3.11–12 şi I Corinteni 16.13]”