312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT [2 Împărați 4.1-7 I Faptele Apostolilor 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.1–4]

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împărați 4 : 1 – 7 I Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Noiembrie 2023 I

Pentru umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie îndeplinite trei condiţii : 1. strigătul inimii credinciosului conștient de nevoia Lui disperată după Duhul Sfânt, 2. înțelegerea importanței Bisericii care este Trupul Lui Christos, creștinul fiind o parte dintr-un întreg și 3. unitatea între frații de credință.


Aceste condiții sunt regăsite în Vechiul Testament în întâmplarea notată în cartea II Împărați 4 : 1- 7, unde scrie cum o femeie a scăpat de robie și de datorii cerând ajutorul unui prooroc care i-a rămas alături chiar și după ce soțul ei a plecat de pe pământ.


1. Strigătul inimii

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei …”. (II Împăraţi 4 : 1)

Se apropie de momentul botezului în Duhul Sfânt numai credinciosul care își vede nevoia cu adevărat și știe că nu se mai poate trăi fără Duhul Sfânt.

La fel au fost apostolii după Înălțarea la Cer a Domnului Isus. EL nu mai era cu ei. El Cel care rezolva toate problemele materiale și spirituale și deodată au devenit conștienți de nevoia lor, așa că au apelat la Dumnezeu stăruind în rugăciune zece zile.

Așa a fost și femeia care a strigat. Și-a arătat disperarea știa că nu mai poate fără ajutorul Lui Dumnezeu.


În al doilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

2. Adunarea vaselor în aceeaşi Casă (a Celui plecat dintre ei)

Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.” (II Împăraţi 4 : 3 – 4)

Pentru femeia care avea o nevoie disperată nu a mai contat proveniența vaselor, nici forma lor etc., ci pentru ea conta umplerea pentru a-și putea plăti datoria.


La fel a fost cu apostolii. Până la Înălțarea la Cer a Domnului Isus, chiar și în ultima zi când Domnul a fost cu ei, apostolii au fost personalități distincte care își căutau interesele personale, chiar dacă ei au renunțat la multe pentru Domnul Isus.

Dar după Înălțarea Domnului Isus la Cer s-a produs o schimbare interioară, iar ei care erau asemenea vaselor diferite care au fost aduse în aceași casă și ei apostolii care erau atât de diferiți ca oameni, au devenit altfel deoarece toți aveau aceeași nevoie. Imperativul primirii Duhului Sfânt despre care le-a spus Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8).

În matematică atunci când aduni, faci o adunare. Adunând creştinii împreună faci o Adunare, adică Biserica. Putem spune că această Adunare era simbolizată prin aducerea mai multor vase în aceeași Casă.


Și în al treilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

3. Apropierea vaselor

Nu era suficient ca vasele împrumutate să fie doar prezente fizic în aceeaşi casă, ci ele trebuiau să fie așezate una lângă alta.

În II Împăraţi 4 : 5 – 6 scrie că :

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele. Când s-au umplut vasele …”.

La stăruința pentru botezul în Duhul Sfânt, credincioșii stau aproape în timpul rugăciunii, dar contează foarte mult ca ei să fie și uniți în duhul lor.

Atmosfera de acolo era una deosebită iar în Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 este descrisă într-un mod foarte frumos :

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Ei erau fizic în aceeași casă (exact ca vasele împrumutate din casa femeii) dar mai mult decât atât, pentru ei nu a mai contat ce a fost înainte, ci „stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. Avea valoare doar ceea ce își doreau toți împreună, adică Duhul Sfânt !

Vom încheia, citând versetele scris în Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 și ne dorim ca așa ceva să fie o realitate și la Cezareea dar și peste tot unde se adună copiii Lui Dumnezeu.


Despre primii ucenici scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


De atunci totul s-a schimbat și să dea Dumnezeu ca plinătatea Duhului Sfânt să fie o realitate în viața de zi cu zi a fiecărui creștin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

Trei feluri de trăire a vieţii ! (Faptele Apostolilor 1.12-26)

Faptele Apostolilor 1.12-26, Aceeaşi viaţăToţi avem aceeaşi viaţă dar o trăim în moduri diferite !

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei.

Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov. Continue reading „Trei feluri de trăire a vieţii ! (Faptele Apostolilor 1.12-26)”

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului.

Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Continue reading „Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)”