Evanghelia după Luca 18.31–34 I Înţelegerea lucrurilor spirituale (I)

luca-18-31-34-intelegerea-lucrurilor-spiritualeIsus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis : „Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.

Căci va fi dat în mâna Neamurilor ; Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa ; şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

Ei n-au înţeles [gr. suniémi] nimic din aceste lucruri : căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau [gr. eginōskon „a cunoaşte, a recunoaşte”] ce le spunea Isus”. (Evanghelia după Luca 18 : 31 – 34) Continue reading „Evanghelia după Luca 18.31–34 I Înţelegerea lucrurilor spirituale (I)”

Valoarea problemelor (II), Rolul suferinţei, [Jertfa Domnului Isus / Luca 23.26-34]

Rolul suferinţei1. Cât de mult ne pot înşela aparenţele ! Pentru Simon a fost o corvoadă, probabil fiind şi obosit, era ceva ce a trebuit să facă deşi nu şi-a planificat acel lucru, în plus era şi după aproape o mini-zi de muncă ! Să trebuiască să ducă crucea unui inculpat / condamnat ! Aşa păreau a fi lucrurile, când de fapt, acesta este lucrul pentru care a rămas consemnat numele lui în istorie ! Dacă ne gândim bine, ce este cu adevărat important pentru noi şi ce nu are valoare în viaţa noastră ?
Continue reading „Valoarea problemelor (II), Rolul suferinţei, [Jertfa Domnului Isus / Luca 23.26-34]”

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului.

Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Continue reading „Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)”

”… Ce se vede azi”, Geneza 50:20, Romani 8.28

În Geneza (50 : 20) sunt redate cuvintele lui Iosif care, după moartea lui Iacov, le spune fraţilor lui, (despre vânzarea lui, petrecută cu mulţi ani în urmă) :

Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău : dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr “. Întrebarea este: Când a fost acel azi, în viaţa lui Iosif ?
Continue reading „”… Ce se vede azi”, Geneza 50:20, Romani 8.28”