Evanghelia după Luca 18.31–34 I Înţelegerea lucrurilor spirituale (I)

luca-18-31-34-intelegerea-lucrurilor-spiritualeIsus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis : „Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.

Căci va fi dat în mâna Neamurilor ; Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa ; şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

Ei n-au înţeles [gr. suniémi] nimic din aceste lucruri : căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau [gr. eginōskon „a cunoaşte, a recunoaşte”] ce le spunea Isus”. (Evanghelia după Luca 18 : 31 – 34) Continue reading „Evanghelia după Luca 18.31–34 I Înţelegerea lucrurilor spirituale (I)”