253 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.1 SFATUL OMULUI PRICEPUT ESTE INDISPENSABIL [Proverbele 20.5 I 2 Samuel 16.23 I 2 Samuel 15.31]

253 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.1 SFATUL OMULUI PRICEPUT ESTE INDISPENSABIL

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbele 20 : 5 I II Samuel 16 : 23 I II Samuel 15 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Septembrie 2023 I

În studiile anterioare am observat că ebraicul dalah (care înseamnă „a lăsa jos o găleată” și se referă la momentul în care un om coboară găleata în fântână pentru a scoate apă) este folosit de cinci ori în Vechiul Testament și anume în Exodul 2 : 16, în Exodul 2 : 19 (de două ori), în Psalmul 30 : 1 și în Proverbe 20 : 5.


Din aceste cinci versete în care este folosit cuvântul dalah („a lăsa găleata în fântână pentru a scoate apă) reamintim că putem observa trei adevăruri :

A. Fără găleată și uneori fără cineva care să te ajute nu poți avea acces la apă.
B. Dumnezeu ne scoate din situațiile din care noi nu ne putem salva singuri.
C. Omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact informația de care ai nevoie (sfatul pe care ți-l dorești).


În următoarele trei studii, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota acest al treilea aspect :

C. În viață, omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact sfatul (sau informația) de care ai nevoie

Acest adevăr reiese din al cincilea verset (în care este scris ebr. dalah) și anume Proverbele 20 : 5 unde este notat faptul că :

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele”.

Acest verset poate fi tradus literal astfel :

Sfatul din inima omului [este] apă adâncă. Și un om priceput îl extrage”. (Literal Standard Version)


La fel cum apa există într-o fântână dar este inaccesibilă din cauza adâncimii fântânii (dar ție îți este sete iar pentru aceasta ai nevoie de o găleată cu care să scoți apa atât de necesară), tot la fel există situații din viață în care ai nevoie de un sfat, iar cel care ți-l oferă este asemenea găleții de la o fântână, este indispensabil pentru tine în rezolvarea problemei pe care o ai.


Și probabil că fiecare dintre noi știm ce valoare a avut sfatul ispirat de Dumnezeu, pe care l-am primit de la Stăpânul nostru printr-un om al Lui !


În limba română, cuvântul sfat este definit astfel :

Vorbe, argumente spuse cuiva pentru a-l convinge să procedeze într-un anumit fel, într-o împrejurare dată ; povață, îndemn, îndrumare”. (DEX, 2009)


Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu, doar vom aminti însemnătatea sfatului deoarece acesta este un subiect foarte vast. În ebraică, cuvântul sfat este folosit de optzeci și nouă de ori în Vechiul Testament …

Despre sfat se vorbește foarte mult în cartea II Samuel capitolele 15, 16 și 17 unde este descrisă situația în care se afla David când împotriva lui lupta Absalom de partea căruia trecuse Ahitofel (care era un om înțelept).

Despre el scrie că :

Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot aşa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom”. (II Samuel 16 : 23)


Dar în viață nu este destul să primesc un sfat bun, contează foarte mult să am discernământul de-a-i înțelege valoare și de-a-l aplica în viața mea, iar pentru aceasta contează sinceritatea inimii !


În împrejurarea de atunci, Ahitofel a dat două sfaturi. Pe primul, Absalom l-a ascultat în timp ce pe al doilea sfat nu l-a ascultat … deși era un sfat foarte bun.

De ce nu l-a ascultat ? Deoarece Dumnezeu a intervenit în ajutorul lui David, care s-a rugat Lui Dumnezeu. Iar urmarea este notată în II Samuel 17 : 14 unde scrie că :

Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis : „Sfatul lui Huşai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom”.

În II Samuel 15 : 31 scrie ce s-a petrecut cu foarte puțin timp înainte :

Au venit şi au spus lui David : „Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Şi David a zis : „Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel !

Și acest exemplu ne arată cât de importantă este o rugăciune făcută din toată inima !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi păstra inima curată și de-a avea întotdeaune parte de sfătuitori buni pe care să-i și ascult ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT [2 Samuel 19.1–8]

31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT

I Podcast I Pasaj Biblic : II Samuel 19 : 1 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Ianuarie 2023 I

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom observa o situație din viața lui David, pentru a constata care este unul dintre motivele majore de supărare, de mâhnire și cum se manifestă omul mâhnit. Continue reading „31 I 2023. VINO AFARĂ ! ADICĂ ÎNFRUNTĂ VIAȚA REALĂ ȘI NU TE REFUGIA ÎN TRECUT [2 Samuel 19.1–8]”

30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ [1 Samuel 20.27–34]

30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 20 : 27 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Ianuarie 2023 I

Orice om poate avea în mintea lui o imagine a vieții ideale … dar el va trăi în același timp și o viață reală. Viața ideală este cea din mintea noastră (cum ar trebui să fie viața după părerea noastră) dar viața reală este așa cum este ea … Continue reading „30 I 2023. MÂHNIREA SAU ALEGEREA DE-A ÎNFRUNTA VIAȚA REALĂ [1 Samuel 20.27–34]”

122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR [Numeri 32.23]

122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR I

I Podcast I Pasaj Biblic : I Numeri 32 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Mai 2022 I

Care este viteza de deplasare a păcatului ? Sau : Cu cât merge păcatul pe oră ?! De ce este important de ştiut acest lucru ? Pentru că Moise spunea : „Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Numeri 32 : 23) Continue reading „122. UZUL ŞI ABUZUL DE HAR [Numeri 32.23]”

08. TREI ADEVĂRURI DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [I Cronici 26.26-28]

08. TREI ADEVĂRURI DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Text Biblic : 1 Cronici 26 : 26 – 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Ianuarie 2022 I

Lucrurile dăruite pentru Dumnezeu se află sub paza păcii şi a recompensei Lui Dumnezeu !

Din 1 Cronici 26.26-28 putem învăţa cel puţin trei adevăruri :

  1. Orice om are şi calităţi nu doar defecte.
  2. În urma celui care moare rămâne ce-a dăruit.
  3. Dăruitorul obţine pacea şi recompensa Divină.

Continue reading „08. TREI ADEVĂRURI DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [I Cronici 26.26-28]”

Naomi sau Şi aceasta va trece, III. Înviorarea sufletului [Rut 4.15-17]

III. Înviorarea sufletului (Rut 4.15-17)

Prin harul Lui Dumnezeu, Naomi a trecut prin durerea pierderii celor dragi, dar implicându-se în ajutorarea norei ei, a depăşit situaţia grea prin care trecea şi a scăpat de starea de amărăciune din sufletul ei, trecând cu bine prin durere şi a venit vremea în care sufletul ei s-a înviorat, primind o nouă (poftă de) viaţă (pe Obed).

Copilul acesta îţi va înviora [„va fi un restaurator” ; din ebr. shub : a se întoarce, a reveni] sufletul şi va fi sprijinul [„un hrănitor” ; din ebr. kul : a cuprinde, a conține] bătrâneţilor tale ; căci l-a născut nora ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult decât şapte fii.” Naomi a luat copilul, l-a ţinut în braţe şi a văzut de el. Continue reading „Naomi sau Şi aceasta va trece, III. Înviorarea sufletului [Rut 4.15-17]”

Isus, Prietenul adevărat III. Isus ne întăreşte [I Samuel 23.16, Luca 19.10]

III. Întărirea

Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David, în pădure. El i-a întărit [ebr. way · ḥaz · zêq „a fi curajos, ferm, hotărât”] încrederea în Dumnezeu”. ( I Samuel 23 : 16)

Ionatan a mers la David „la fix” deoarece era chiar într-o perioadă a vieţii în care înţelegem că David trebuie să fi fost foarte dezamăgit de oameni (a se vedea I Samuel 23 : 1 – 14). Exact aşa face şi Isus cu noi ! Continue reading „Isus, Prietenul adevărat III. Isus ne întăreşte [I Samuel 23.16, Luca 19.10]”

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu, III, Oprirea din activism cu scopul refacerii capacităţilor fizice, psihice şi spirituale [Psalmul 46.10]

Un beneficiu al izolării este oprirea din activism cu scopul refacerii capacităţilor fizice, psihice şi spirituale. Pentru a ne reface capacitatea trupului, a sufletului şi a duhului, Dumnezeu foloseşte oprirea activităţii :

  1. fizice (pentru odihnă şi liniştire interioară),
  2. sufletului (prin concentrarea pe Cuvântul Lui Dumnezeu),
  3. duhului (rugăciunea, timpul petrecut în prezenţa Lui Dumnezeu).

Continue reading „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu, III, Oprirea din activism cu scopul refacerii capacităţilor fizice, psihice şi spirituale [Psalmul 46.10]”

II. Trei paşi făcuţi pentru apropierea de Dumnezeu şi cunoaşterea Lui : minunea [Psalmul 65.1-13]

Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale ! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării !

Continue reading „II. Trei paşi făcuţi pentru apropierea de Dumnezeu şi cunoaşterea Lui : minunea [Psalmul 65.1-13]”

Caracteristicile omului disponibil [Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14]

Uneori ni se pare că Dumnezeu intervine în viaţa noastră în cel mai inoportun moment cu putinţă şi ne cere exact ceea ce nu am vrea să facem … dar planurile Lui, ştim că diferă de-ale noastre :

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.

Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. (Isaia 55 : 8 – 9)

I. Planul Lui Dumnezeu se aduce la îndeplinire la timpul Lui … uneori aceasta fiind exact când am altceva de făcut !
II. Planul meu : timp liber, lucru, odihnă.
III. Reacţia mea faţă de voia Lui Dumnezeu (în momentul în care mi se cere schimbarea planului personal) … Disponibilitatea (care poate fi parţială sau totală) sau indisponibilitatea ? Ce mă caracterizează ?
Să observăm şi câteva exemple de oameni cărora le-a fost testată disponibilitatea faţă de Dumnezeu :
1. Elisei … avea şi oameni la lucru, fiind foarte ocupat, dar exact atunci vine Ilie la el !
2. Ornan Iebusitul … era într-o situaţie asemănătoare, şi a fost gata să renunţe la tot !
3. Domnul Isus şi tânărul bogat, (tocmai când să plece Isus … tânărul a venit în fugă) …
4. Filip, care avea mult har (având rezultate deosebite), este chemat să plece de acolo, iar el lasă totul şi pleacă
5. Petru a avut îndemnul de-a face o rugăciune, tocmai când îi era foame (şi era gata masa). Alege ascultarea de Dumezeu în defavoarea îndeplinirii dorinţei / necesităţii personale.
6. Domnul Isus Se autodenumeşte : Uşa.
7. Alte exemple Continue reading „Caracteristicile omului disponibil [Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14]”