50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR [Faptele Apostolilor 1.24 I Marcu 10.21–22 I Marcu 10.17]

50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 1 : 24 I Marcu 10 : 21 – 22 I Marcu 10 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 19 Februarie 2024 I

Dumnezeu este Cunoscătorul inimilor (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 24). Dumnezeu analizează fiecare om și orice motivație din care se nasc vorbele noastre, faptele noastre etc. Continue reading „50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR [Faptele Apostolilor 1.24 I Marcu 10.21–22 I Marcu 10.17]”

261. SELECTEAZĂ CORECT 57. VORBEȘTE ȘI CU OAMENII CARE NU TE IUBESC! [1 Ioan 4.8 și v. 16 I Matei 5.46-48 I Marcu 10.17, 21–22]

261. SELECTEAZĂ CORECT 57. VORBEȘTE ȘI CU OAMENII CARE NU TE IUBESC !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Ioan 4 : 8 și v. 16 I Matei 5 : 46 – 48 și Marcu 10 : 17, 21 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Septembrie 2022 I

Vom începe meditația despre comunicare reamintind două aspecte. În primul rând, vorbind despre lipsa de comunicare amintim că a comunica așa cum este definit la ora actuală (adică „a transmite informații” și „a se pune în legătură cu”) și-a pierdut în cea mai mare parte sensurile inițiale (și anume : „a împărtăși, a cumineca”), poate și din cauza faptului că oamenii sunt tot mai izolați unul de altul. Continue reading „261. SELECTEAZĂ CORECT 57. VORBEȘTE ȘI CU OAMENII CARE NU TE IUBESC! [1 Ioan 4.8 și v. 16 I Matei 5.46-48 I Marcu 10.17, 21–22]”

84. FERICIRILE EXPIRATE [Luca 18.22, Matei 5.1-3]

84. FERICIRILE EXPIRATE

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 18 : 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Martie 2022 I

„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte ; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel : „Ferice de … ”. (Matei 5 : 1 – 3) Continue reading „84. FERICIRILE EXPIRATE [Luca 18.22, Matei 5.1-3]”

Caracteristicile omului disponibil [Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14]

Uneori ni se pare că Dumnezeu intervine în viaţa noastră în cel mai inoportun moment cu putinţă şi ne cere exact ceea ce nu am vrea să facem … dar planurile Lui, ştim că diferă de-ale noastre :

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.

Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. (Isaia 55 : 8 – 9)

I. Planul Lui Dumnezeu se aduce la îndeplinire la timpul Lui … uneori aceasta fiind exact când am altceva de făcut !
II. Planul meu : timp liber, lucru, odihnă.
III. Reacţia mea faţă de voia Lui Dumnezeu (în momentul în care mi se cere schimbarea planului personal) … Disponibilitatea (care poate fi parţială sau totală) sau indisponibilitatea ? Ce mă caracterizează ?
Să observăm şi câteva exemple de oameni cărora le-a fost testată disponibilitatea faţă de Dumnezeu :
1. Elisei … avea şi oameni la lucru, fiind foarte ocupat, dar exact atunci vine Ilie la el !
2. Ornan Iebusitul … era într-o situaţie asemănătoare, şi a fost gata să renunţe la tot !
3. Domnul Isus şi tânărul bogat, (tocmai când să plece Isus … tânărul a venit în fugă) …
4. Filip, care avea mult har (având rezultate deosebite), este chemat să plece de acolo, iar el lasă totul şi pleacă
5. Petru a avut îndemnul de-a face o rugăciune, tocmai când îi era foame (şi era gata masa). Alege ascultarea de Dumezeu în defavoarea îndeplinirii dorinţei / necesităţii personale.
6. Domnul Isus Se autodenumeşte : Uşa.
7. Alte exemple Continue reading „Caracteristicile omului disponibil [Isaia 55.8-9, Iov 17.11, Iov 23.14]”

Fericirile expirate! [Evanghelia după Matei 5.1-3]

„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte ; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: „Ferice de … ” (Matei 5: 1-3)
„Îţi mai lipseşte un lucru … în ceruri” (Luca 18:22)

Folosim aceleaşi cuvinte ca El … dar cu alt înţeles. Într-un fel înţelege Domnul fericirea pe care ne-o promite şi total opusă este fericirea pe care ne-o imaginăm noi, şi pe care-o aşteptăm de la EL. Continue reading „Fericirile expirate! [Evanghelia după Matei 5.1-3]”