50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR [Faptele Apostolilor 1.24 I Marcu 10.21–22 I Marcu 10.17]

50 I 2024. DUMNEZEU ESTE CUNOSCĂTORUL INIMILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 1 : 24 I Marcu 10 : 21 – 22 I Marcu 10 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 19 Februarie 2024 I

Dumnezeu este Cunoscătorul inimilor (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 24). Dumnezeu analizează fiecare om și orice motivație din care se nasc vorbele noastre, faptele noastre etc.

Și fie că eu sunt conștient de acest adevăr, fie că nu realizez acest fapt, prin ceea ce sunt ca om pot fi un om ușor sau dimpotrivă un om cu greutate spirituală.

În cartea Daniel 5 : 1 – 6 sunt notate deciziile și faptele împăratului Belșațar, dar în Daniel 5 : 27, despre împăratul Belșațar prin proorocul Daniel au fost rostite aceste cuvinte :

Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor !

O traducere mai nouă redă acest verset astfel :

Ești cântărit în balanță și ai fost găsit lipsit”. (Literal Standard Version)

Este important de notat faptul că în original nu scrie că „ai fost găsit ușor” ci scrie că „ai fost găsit lipsit”. Cuvântul lipsit (ebr. chassir : „lipsit, deficitar”) este folosit o singură dată în Vechiul Testament (aici) iar el arată : „cât lipsește de undeva”.


Să presupunem că un anumit lucru trebuia să cântărească șaptezeci de kilograme iar pe un taler al balanței s-a pus greutatea de șaptezeci de kilograme și pe celălalt taler a fost pus obiectul respectiv.

Balanța înregistra (prin gradația ei) exact aceea diferență de care mai era nevoie pentru a se ajunge la șaptezeci de kilograme.


În Marcu 10 : 21 – 22 scrie despre un anumit om că :

Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis : „Îţi lipseşte un lucru ; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer.

Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă”. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot ; căci avea multe avuţii”.


Ce lucru îi lipsea ? Ascultarea de Domnul Isus. Iar omul respectiv nu a plătit prețul care i-a fost cerut de Domnul Isus. Dacă plătea prețul ce obținea ?

Viața veșnică, deoarece în Marcu 10 : 17, este notată cererea pe care omul respectiv i-a adresat-o Domnului Isus :

Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică ?

El voia să facă ce mai avea de făcut. Trebuia să facă ascultarea de Domnul Isus.

La fel cum împăratul Belșațar avea o deficiență în viața lui (și din această cauză a fost găsit ușor), iar omul din exemplul care tocmai a fost redat mai sus, avea un singur lucru de făcut, să ÎL întreb pe Domnul Isus care este defectul meu, acel domeniu în care sunt deficitar.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a plăti prețul pe care TU mi-l ceri pentru a deveni și eu un om al Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :