49 I 2024. DUMNEZEU ȘTIE CE GÂNDESC ȘI CE VOI ROSTI [Matei 12.34 I Psalmul 139.4 I Daniel 5.1-4]

49 I 2024. DUMNEZEU ȘTIE CE GÂNDESC ȘI CE VOI ROSTI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 12 : 34 I Psalmul 139 : 4 I Daniel 5 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Februarie 2024 I

Dumnezeu știe ce gândesc și ce voi rosti. Noi cunoaștem că Dumnezeu știe nu numai ce avem în inimă, ci și ce vom scoate afară de acolo la un moment dat.

Deși orice credincios știe că : „din prisosul inimii vorbeşte gura” (Matei 12 : 34), mai trebuie să fie atent și la cuvintele cărora „le dă drumul” pe gură.

De ce ?

În Psalmul 139 : 4 scrie :

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul”.

Împăratul Belșațar despre care se vorbește în aceste studii (din Cartea proorocului Daniel, capitolul 5), s-a crezut a fi mai mult decât era. Numai așa se explică faptul că și-a permis să gândească, să vorbeacă iar mai apoi să și trăiască complet împotriva Lui Dumnezeu !

În cartea proorocului Daniel scrie că la un moment dat :

Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o mie de mai mari ai lui şi a băut vin înaintea lor.

Şi, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur şi de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadneţar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul şi mai marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui.

Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi au băut din ele împăratul şi mai marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui.

Au băut vin şi au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă şi de fier, de lemn şi de piatră”. (Daniel 5 : 1 – 4)


Știind că împăratul Belşaţar, chiar în aceeași noapte a plătit pentru aroganța lui, el trebuie să ne fie un exemplu din categoria : „Așa nu”.

Dumnezeu să ne ajute să fim foarte atenți la ce gândim, la ce rostim și la modul în care ne trăim viața !

Știind că tot timpul Dumnezeu nu numai că ne examinează și ne cunoaște inimile ci, în funcție de alegerile noastre atragem fie binecuvântarea, fie disciplinarea Lui Dumnezeu asupra noastră, să ne ajute Dumnezeu să trăim cu frică de Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :