Isus este viu ! Invierea Domnului Isus I Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi ! I Ioan 14.19 I Ioan 20.1-18

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi

În viaţa ucenicului şi-apoi apostolului Petru, putem observa trei perioade, în care a fost :

  1. în picioare (putea face multe lucruri),
  2. în genunchi (a realizat că el singur nu mai poate face nimic),
  3. în / prin puterea Domnului Isus (prin Duhul Sfânt ; Dumnezeu ÎŞI trăia viaţa prin Petru).

Continue reading „Isus este viu ! Invierea Domnului Isus I Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi ! I Ioan 14.19 I Ioan 20.1-18”

Învierea Domnului Isus [Marcu 16.9-20]

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus „(Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci. Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau. Când au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.

După aceea S-a arătat, în alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se duceau la ţară. Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă ; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Continue reading „Învierea Domnului Isus [Marcu 16.9-20]”

Piatra sau Problema de nerezolvat I Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit [gr. apekylisen. Gr. apokuliō înseamnă : a da la o parte, a rostogoli înapoi] piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Continue reading „Piatra sau Problema de nerezolvat I Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]”

Piatra din minte şi piatra din realitate I Învierea Domnului Isus [Marcu 16.1-4]

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I Surprizele Harului !

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.

Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4) Continue reading „Piatra din minte şi piatra din realitate I Învierea Domnului Isus [Marcu 16.1-4]”

Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (III) I Marcu 8.31 I Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus II. Adresa greşită

În plus femeile L-au căutat pe Domnul Isus la o adresă greşită !

Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu ?” (Luca 24 : 5)

Trebuiau să-L caute … în Cer ! Oare Domnul Isus nu le-a spus dinainte că după trei zile va învia ? Ba da !

Atunci a început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât, şi după trei zile să învie …

… care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî ; dar, după trei zile, va învia”. (Marcu 8 : 31, 10 : 34)

Continue reading „Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (III) I Marcu 8.31 I Invierea Domnului Isus”

Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (II) Efeseni 3.20 I Matei 28.1-10 I Marcu 16.1 I Luca 23.55-24.1 I Învierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I. Darurile / Cadourile

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”. (Marcu 16 : 1)

Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif ; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri.

Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră”. (Luca 23 : 55 – 24 : 1) Continue reading „Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (II) Efeseni 3.20 I Matei 28.1-10 I Marcu 16.1 I Luca 23.55-24.1 I Învierea Domnului Isus”

Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (I) Efeseni 3.20, Matei 28.1-10 (Învierea Domnului Isus)

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I Pe Isus nu-L poţi vedea când / unde şi cum vrei tu, ci numai când / unde şi cum vrea EL !

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Continue reading „Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (I) Efeseni 3.20, Matei 28.1-10 (Învierea Domnului Isus)”

Maria Magdalena I Învierea Domnului Isus I Treptele revelației spirituale I Ioan 20.11–18

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului IsusDar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi ?” Ea le-a răspuns : „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus. Continue reading „Maria Magdalena I Învierea Domnului Isus I Treptele revelației spirituale I Ioan 20.11–18”

Învierea Domnului Isus [a învia / studiul gr. egeiró] Matei 28.1-7

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus ! 

Cuvântul a învia [gr. egeiró] are următoarele patru sensuri :
1. A trezi din somn
2. A trezi din somnul morții
3. În utilizarea mai târzie, (în general), este folosit cu sensul de a provoca să crească, pentru a ridica, de pe un scaun, pat, etc.
4. Are şi sensul de : a ridica în sus, (să facă să apară, să aducă în fața publicului, pe cineva pentru a atrage atenția oamenilor). 
Continue reading „Învierea Domnului Isus [a învia / studiul gr. egeiró] Matei 28.1-7”

Învierea Domnului Isus [Ioan 20.19-23] Iertarea păcatelor

ioan-20-19-23-iertarea-pacatelor
Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului IsusÎn seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis :

„Pace vouă !” Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.

Isus le-a zis din nou : „Pace vouă ! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis : „Luaţi Duh Sfânt ! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate ; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute”. (Evanghelia după Ioan 20 : 19 – 23) Continue reading „Învierea Domnului Isus [Ioan 20.19-23] Iertarea păcatelor”