114. CHRISTOS A ÎNVIAT ! [Matei 27.62–66]

114. CHRISTOS A ÎNVIAT !

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 27 : 62 – 66 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Aprilie 2022 I

A înviat Domnul cu adevărat …” (Luca 24 : 34)

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. Continue reading „114. CHRISTOS A ÎNVIAT ! [Matei 27.62–66]”

Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. În Matei 27 : 62 – 66, scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Continue reading „Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]”