114. CHRISTOS A ÎNVIAT ! [Matei 27.62–66]

114. CHRISTOS A ÎNVIAT !

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 27 : 62 – 66 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Aprilie 2022 I

A înviat Domnul cu adevărat …” (Luca 24 : 34)

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus.

În Matei 27 : 62 – 66, scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.”

Dacă L-ar fi crezut pe Isus, I-ar fi păzit mormântul tocmai din a treia zi, nu terminând cu a treia zi ! Şi dacă au păzit bine mormântul, cum au justificat furtul ?

Era clar că dacă se putea dovedi furtul, paznicii trebuiau să fie pedepsiţi, nu recompensaţi. Ce gardian primeşte o primă pentru că în schimbul lui (adică tocmai când se afla la lucru) a evadat cel ce era păzit ?

Şi cum puteau dormi, când ar fi trebuit să stea treji ? Straja era pusă pentru a sta de pază … altfel, ce folos au avut atunci de paznici ? Paza constă tocmai în veghere, altminteri nici nu ar fi necesară … Practic, paznicii în loc să doarmă acasă, au dormit la lucru, au făcut acelaşi lucru, doar că au dormit contra cost.

Dar pe ei (pe cei de atunci) nu îi interesa adevărul, aceasta ne arată modul în care omul se poate amăgi ; ascultând de ideile preconcepute, el nu mai vede realitatea.

Trăieşte doar în mintea lui, nu în realitate. Acest tip de om crede minciunile şi nu crede adevărul pentru că nu intră în tiparele lui de gândire !

În Matei 27 : 24, scrie :

„ … nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi”. Aceasta era o idee preconcepută.


Dacă pe Domnul Isus L-au numit înşelătorul, conform logicii lor şi ucenicii Lui, erau tot înşelători ! În mintea lor, nu exista Învierea … nici măcar ca o probabilitate ! Singura explicaţie a posibilei dispariţii era ca ucenicii să ia trupul, nu credeau că Isus va pleca Singur, Viu !

Îi credeau a fi, mai capabili decât au fost în realitate ! Credeau că ucenicii vor veni noaptea … Nu au venit însă bărbaţii, ci femeile ! Iar Cuvântul nu ascunde acest adevăr, ci dimpotrivă îl scoate în evidenţă !

În Ioan 20 : 19 este scris :

În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă !” Ucenicii stăteau cu uşile încuiate …

Fariseii de-atunci credeau că în domeniul spiritual, prin puterea lor puteau să combată înşelăciunea … prin minciună ! Interesant este şi faptul cum au explicat furtul !

În Matei 28 : 11 – 15 scrie :

„ … au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.

Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis : „Spuneţi aşa : „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”

Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.”

Şi totuşi nu i-au pedepsit pe ucenicii acuzaţi pentru presupusa infracţiune deşi ar fi putut obţine şi martori mincinoşi ! De ce nu au făcut lucrul acesta ? Ei ştiau adevărul pentru că străjerii au spus : „ … toate cele întâmplate”. (Matei 28 : 11)

Şi astăzi, cei care vor să afle Adevărul despre Înviere, îl află … şi cei ce vor să creadă o minciună o pot face şi până în ziua morţii lor, se pot ascunde de Isus Cel Înviat ! Dar, fie că vor să creadă, fie că aleg să nu creadă, Învierea este şi rămâne o realitate ! Părerea rămâne o părere iar Adevărul rămâne Adevăr ! Isus a Înviat !

De aceea putem spune plini de bucurie :

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (I Petru 1 : 3 – 4)


Podcastul poate fi ascultat aici :