105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE [Matei 27.62-66 I Ioan 7.49 I Matei 28.1–7]

105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 62 – 66 I Ioan 7 : 49 IMatei 28 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Aprilie 2023 I

Voia Lui Dumnezeu se face indiferent de cine este la putere (într-o localitate, ţară etc.) şi de ce face acel cineva pentru a I Se împotrivi Lui Dumnezeu ! Continue reading „105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE [Matei 27.62-66 I Ioan 7.49 I Matei 28.1–7]”

Învierea Domnului Isus I Ioan 20.24-31 I Duminica Tomii

Duminica Tomii, Ioan 20.29Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !” Dar el le-a răspuns : „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace vouă !” Apoi a zis lui Toma : Continue reading „Învierea Domnului Isus I Ioan 20.24-31 I Duminica Tomii”