105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE [Matei 27.62-66 I Ioan 7.49 I Matei 28.1–7]

105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 62 – 66 I Ioan 7 : 49 IMatei 28 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Aprilie 2023 I

Voia Lui Dumnezeu se face indiferent de cine este la putere (într-o localitate, ţară etc.) şi de ce face acel cineva pentru a I Se împotrivi Lui Dumnezeu ! Continue reading „105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE [Matei 27.62-66 I Ioan 7.49 I Matei 28.1–7]”

Piatra sau Problema de nerezolvat I Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit [gr. apekylisen. Gr. apokuliō înseamnă : a da la o parte, a rostogoli înapoi] piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Continue reading „Piatra sau Problema de nerezolvat I Învierea Domnului Isus ! [Matei 28.1-7]”

Învierea Domnului Isus I Ioan 20.24-31 I Duminica Tomii

Duminica Tomii, Ioan 20.29
Invierea Domnului Isus I Duminica Tomii

Invierea Domnului Isus I Duminica Tomii
I. Importanţa slujbelor Bisericii / a părtăşiei cu ceilalţi creştini
II. Importanţa respectării duminicii, ca zi de odihnă
1. Primii creştini au sărbătorit duminica, nu sabatul
2. Sabatul în Noul Testament
3. Ce s-a hotărât la conciliul de la Ierusalim ?
III. Importanţa credinţei în Domnul Isus şi în Învierea Lui Continue reading „Învierea Domnului Isus I Ioan 20.24-31 I Duminica Tomii”