105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE [Matei 27.62-66 I Ioan 7.49 I Matei 28.1–7]

105 I 2023. MORMÂNTUL SĂ FIE PĂZIT BINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 62 – 66 I Ioan 7 : 49 IMatei 28 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Aprilie 2023 I

Voia Lui Dumnezeu se face indiferent de cine este la putere (într-o localitate, ţară etc.) şi de ce face acel cineva pentru a I Se împotrivi Lui Dumnezeu !
Preoții cei mai de seamă și fariseii voiau ca mormântul să fie păzit bine, iar prin aceasta și-au arătat neputința de-a împiedica Învierea pe care nu ei o puteau controla.


În Matei 27 : 62 – 66 scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului :  „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă”.


Când au plecat de acolo probabil că erau siguri că au rezolvat problema, iar tot ce şi-au propus a fost dus la îndeplinire : Isus nu mai era. Nu au luat în calcul că totul era exact invers de cum credeau ei : Isus era Dumnezeu … şi de fapt ei luptau împotriva Lui Dumnezeu.

Cine erau cei care se înşelau … şi vedeau lucrurile exact pe dos faţă de cum erau ? Cine erau ei ? Laicii, neştiutorii, cei despre care ei credeau că sunt blestemaţi (implicit ei fiind binecuvântaţi) ?

Și trebuie să reamintim în acest context faptul că exact preoţii cei mai de seamă şi fariseii spuneau :

Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat !” (Ioan 7 : 49)

Este foarte probabil faptul că această constatare era justă dar cine era de vină pentru necunoașterea Legii, nu chiar ei ?

Dar preoţii cei mai de seamă şi fariseii reprezentau clerul, conducerea religioasă a lui Israel care tocmai apelase la conducerea politică a ţării.

Ei aveau o părere mai bună despre ucenici decât era în realitate trăirea lor (credeau că ucenicii ar fi îndrăznit să meargă până la mormânt), ceea ce nu era aşa. Iar în plus, credeau că ucenicii pot să mintă, ceea ce nu era adevărat.


Dar cu toate precauțiile preoţilor celor mai de seamă şi ale fariseilor, Învierea Domnului Isus s-a produs, doar că celor aflaţi la putere nu le-a fost dat să afle acestă veste, într-un mod personal.

Vestea au adus-o îngerul :

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor : „Nu vă temeţi ; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat, după cum zisese.
Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea ; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta”. (Matei 28 : 1 – 7)


ÎI mulțumim frumos Domnului Isus pentru Întruparea Lui, pentru viața Lui de jertfire, pentru suferințele și pentru moartea Lui de pe cruce și în special pentru Învierea Lui, deoarece prin EL avem garanția că și penoi ne va duce în Cer ! Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :