106 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS [Luca 23.25 I Romani 10.9–13 I 2 Corinteni 4.14]

106 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 23 : 25 I Romani 10 : 9 – 13 I 2 Corinteni 4 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Aprilie 2023 I

Dacă ne gândim la Procesul Domnului Isus și la decizia luată contra Lui, ni se pare că totul a fost foarte nedrept. Reamintim că în Luca 23 : 25 scrie despre Pilat că :

Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care-l cereau ei ; iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu El”.


În viață uneori totul pare a fi foarte nedrept, cel credincios este nedreptățit și deși este nevinovat totuși este condamnat, iar cel rău care este vinovat, este eliberat și scapă nepedepsit.

Dar aceasta este esență Harului care îi întinde o mână celui rău și îl duce Acasă pe Cel drept care și-a terminat lucrarea.


Moartea Domnului Isus a fost însă pasul necesar pentru salvarea noastră, deoarece prin moartea Celui Nevinovat, Dumnezeu ȘI-a arătat dragostea Lui față de noi.

În Romani 5 : 6 – 9 scrie :

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva ; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu”.


Gândindu-ne la Învierea Domnului Isus vom pune trei întrebări și vom nota răspunsurile pe care le găsim în Biblie.

1. Cum pot obține mântuirea ?

În Romani 10 : 9 – 13 scrie :

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura : „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec ; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. … ”.


2. Ce să fac după ce sunt mântuit ?

În II Corinteni 5 : 15 scrie despre Domnul Isus că :

„ … El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei”.


3. De ce este atât de importantă Învierea Domnului Isus ?

Deoarece conform versetului scris în II Corinteni 4 : 14 noi :

„ … ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi”.


Slavă Lui Dumnezeu pentru Jertfa de pe cruce, pentru moartea și pentru Învierea Domnului Isus prin care s-a făcut posibilă împăcarea omului cu Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :