106 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS [Luca 23.25 I Romani 10.9–13 I 2 Corinteni 4.14]

106 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 23 : 25 I Romani 10 : 9 – 13 I 2 Corinteni 4 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Aprilie 2023 I

Dacă ne gândim la Procesul Domnului Isus și la decizia luată contra Lui, ni se pare că totul a fost foarte nedrept. Reamintim că în Luca 23 : 25 scrie despre Pilat că : Continue reading „106 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS [Luca 23.25 I Romani 10.9–13 I 2 Corinteni 4.14]”

Învierea Domnului Isus (Ioan 20.1-10, învierea morţilor, Faptele Apostolilor 17.18, 32-34)

Dumnezeu va aduce înapoi, I Tes. 4. 14În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric ; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.

A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis : „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” 

Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Continue reading „Învierea Domnului Isus (Ioan 20.1-10, învierea morţilor, Faptele Apostolilor 17.18, 32-34)”