91 I 2024. MÂNTUIREA ESTE O TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM DAR POSIBILĂ PENTRU DUMNEZEU (II) [Luca 3.7-9 I Matei 19.26 I Romani 10.9] 31 Martie 2024

91 I 2024. MÂNTUIREA ESTE O TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM DAR POSIBILĂ PENTRU DUMNEZEU (II)

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 7 – 9 I Matei 19 : 26 I Romani 10 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Martie 2024 I

Mântuirea este o transformarea imposibilă pentru om, dar este posibilă pentru Dumnezeu. În Luca 3 : 7 – 9 sunt notate cuvintele prin care Ioan Botezătorul le-a explicat unor contemporani ai lui : Continue reading „91 I 2024. MÂNTUIREA ESTE O TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM DAR POSIBILĂ PENTRU DUMNEZEU (II) [Luca 3.7-9 I Matei 19.26 I Romani 10.9] 31 Martie 2024”

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 10 – 12 I Filipeni 2 : 8 – 11 I Romani 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Aprilie 2023 I

Despre Domnul Isus era proorocit în Vechiul Testament în Isaia 53 : 10 – 12, unde Dumnezeu a vorbit despre Jertfa Domnului Isus, despre moartea Lui, despre Învierea Lui și slava de care avea să fie urmată. Continue reading „109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]”

Învierea Domnului Isus I Ioan 20.1-10 I Învierea morţilor [Faptele Apostolilor 17.18, 32-34]

Dumnezeu va aduce înapoi, I Tes. 4. 14
Invierea Domnului Isus

Învierea Domnului Isus I Ioan 20.1-10

Învierea morţilor şi judecata veşnică !
Introducere
I. Va fi o înviere a morţilor, o Zi a Judecăţii !
În privinţa învierii, există şi azi cele trei categorii de oameni :
1. Cei care iau în râs, ce nu cunosc
2. Cei care nu cred
3. Cei ce cred Cuvântul, Îl cred pe Dumnezeu şi ştiu că Dumnezeu îi va învia pe cei morţi
II. În Ziua Judecăţii, pentru unii se vor acorda răsplătirile, iar pentru ceilalţi se va pronunţa sentinţa condamnării veşnice !
III. Ce trebuie să fac pentru a ajunge în Cer !


Continue reading „Învierea Domnului Isus I Ioan 20.1-10 I Învierea morţilor [Faptele Apostolilor 17.18, 32-34]”