45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM [2 Corinteni 4.17 I Geneza 35.5–8 I Evrei 12.2]

45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 4 : 17 I Geneza 35 : 5 – 8 I Evrei 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2024 I

Greutatea necazului îndurat pentru Dumnezeu ne crește adevărata greutate spirituală pe care o avem. Creștinilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris acest adevăr : Continue reading „45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM [2 Corinteni 4.17 I Geneza 35.5–8 I Evrei 12.2]”

321 I 2023. CEARTA SAU CHIBRIT ȘI BUTOI CU BENZINĂ [1 Samuel 1.13–18 I Evrei 12.2 I Matei 16.21-23]

321 I 2023. CEARTA SAU CHIBRIT ȘI BUTOI CU BENZINĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 13 – 18 I Evrei 12 : 2 I Matei 16 : 21 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Noiembrie 2023 I

În studiile anterioare despre ceartă, a fost amintit faptul că o ceartă este asemenea exploziei unui butoi cu benzină, căruia cineva îi dă foc cu un chibrit. Continue reading „321 I 2023. CEARTA SAU CHIBRIT ȘI BUTOI CU BENZINĂ [1 Samuel 1.13–18 I Evrei 12.2 I Matei 16.21-23]”

240 I 2023. SCHIMBAREA PRIVIRII DE LA MINE CĂTRE DUMNEZEU [Isaia 40.26–31 I Psalmul 34.4-6 I Evrei 3.1 I Evrei 12.2]

240 I 2023. SCHIMBAREA PRIVIRII DE LA MINE CĂTRE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 26 – 31 I Psalmul 34 : 4 – 6 I Evrei 3 : 1 și 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 August 2023 I

Trupul epuizat influențează negativ sufletul omului, care fiind foarte obosit putem spune că vede lucrurile în negru și vorbește într-un mod pesimist deoarece omul respectiv așa percepe lucrurile în interiorul lui deși realitatea este cu totul opusă stărilor sufletești ale celui deprimat. Continue reading „240 I 2023. SCHIMBAREA PRIVIRII DE LA MINE CĂTRE DUMNEZEU [Isaia 40.26–31 I Psalmul 34.4-6 I Evrei 3.1 I Evrei 12.2]”

115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Filipeni 2.6–11 I Evrei 12.2 I 1 Petru 1.11]

115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Filipeni 2 : 6 – 11 I Evrei 12 : 2 I I Petru 1 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2023 I

Astăzi vom aminti trei aspecte ale răsplătirii Lui Dumnezeu, de care a avut parte Domnul Isus (şi de care vom avea parte şi noi într-o anumită măsură, deoarece Domnul Isus trăieşte în noi, a se vedea Galateni 2 : 20) : Numele, bucuria și slava. Continue reading „115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Filipeni 2.6–11 I Evrei 12.2 I 1 Petru 1.11]”

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 10 – 12 I Filipeni 2 : 8 – 11 I Romani 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Aprilie 2023 I

Despre Domnul Isus era proorocit în Vechiul Testament în Isaia 53 : 10 – 12, unde Dumnezeu a vorbit despre Jertfa Domnului Isus, despre moartea Lui, despre Învierea Lui și slava de care avea să fie urmată. Continue reading „109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]”

95. REALITATEA NEVĂZUTĂ. PUNCTE DE VEDERE (II) [Faptele Apostolilor 7.55–56, Evrei 12.2]

95. REALITATEA NEVĂZUTĂ. PUNCTE DE VEDERE (II)

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 7 : 55 – 56, Evrei 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Aprilie 2022 I

Aceeaşi întâmplare (omorârea cu pietre sau lapidarea lui Ştefan) poate fi privită din cel puţin patru puncte de vedere. Continue reading „95. REALITATEA NEVĂZUTĂ. PUNCTE DE VEDERE (II) [Faptele Apostolilor 7.55–56, Evrei 12.2]”

Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]

Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2Cincizecimea / Rusaliile

Promisiunea Domnului Isus a fost aceasta : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14 : 16 – 17).

Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a spus, nu l-a abrogat ! Continue reading „Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]”

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

  • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

  • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continue reading „Punga spartă, Hagai 1.1-15”