137 I 2024. VEI FACE CA SĂ CREADĂ [Exodul 3.2 I Exodul 4.5 I Evrei 12.2] 16 Mai 2024

137 I 2024. VEI FACE CA SĂ CREADĂ !

I Podcast I Pasaje Biblice : Exodul 3 : 2 I Exodul 4 : 5 I Evrei 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Mai 2024 I

Vei face ca să creadă”. Și aici este descrisă credința mântuitoare care, vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu, dar care este confirmat printr-o intervenție Divină, care este vizibilă fiind de necontestat.
Dar, revenind la expresia din titlu și anume : „Vei face ca să creadă”, vom nota faptul că aceste cuvinte le găsim scrise în Exodul 4 : 5 :

„ … „Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”


În context, (Exodul 4 : 1 – 3) scrie despre transformarea toiagului lui Moise în șarpe, iar mai apoi despre revenirea șarpelui la forma inițială, aceea de toiag.


Dar Cine i-a spus lui Moise aceste cuvinte („vei face ca să creadă”) ?

Răspunsul este scris în Exodul 3: 2 unde este consemnat că :

Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug”.

Aici, trebuie să reamintim faptul că în Vechiul Testament au fost câteva situații critice, în care S-a arătat Îngerul Domnului care avea prerogativele Divine, fiind Însuși Domnul Isus.


Inițiatorul credinței mântuitoare a fost și aici și este de fiecare dată, Domnul Isus. În Evrei 12 : 2 este scris foarte clar acest adevăr :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus … ”.


Conform Lexiconului Biblic, cuvântul tradus prin căpetenie (gr. archégos) se referă la :

„o persoană care este inițiatorul sau fondatorul unei mișcări și continuă ca lider”.


Și în cazul lui Moise, Domnul Isus I S-a arătat prin flacăra de foc și l-a atras spre EL, dar a contat și atunci și contează foarte mult de fiecare dată, care este răspunsul omului căruia Dumnezeu îi vorbește, în felul în care Dumnezeu crede de cuviință !


Doamne Isuse, dă-mi și mie harul de-a vedea cum tot mereu, TU produci credința mântuitoare în cei pentru care TE rog și le menții credința toată viața lor și a mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :