138 I 2024. CUVÂNTUL, SEMNELE PREZENȚEI DIVINE ȘI CREDINȚA [ Exodul 4.5 I Exodul 4.27-31 I Faptele Apostolilor 13.12] 17 Mai 2024

138 I 2024. CUVÂNTUL, SEMNELE PREZENȚEI DIVINE ȘI CREDINȚA

I Podcast I Pasaje Biblice : Exodul 4 : 5 I Exodul 4 : 27 – 31 I Faptele Apostolilor 4 : 29 – 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Mai 2024 I

Atunci când Cuvântul Lui Dumnezeu care este rostit, este însoțit de semnele care dovedesc prezența Lui Dumnezeu, se produce credința în ascultătorii prezenți în locul respectiv.


În Exodul 4 : 5 scrie ce i s-a spus lui Moise :

„ … „Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.


Iar continuarea este notată în Exod 4 : 27 – 31, unde găsim scris că :

Domnul a zis lui Aaron : „Du-te înaintea lui Moise în pustiu.” Aaron a plecat : a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu şi l-a sărutat.

Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, şi toate semnele pe care-i poruncise să le facă.

Moise şi Aaron şi-au văzut de drum şi au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui Israel. Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise ; şi Moise a făcut semnele înaintea poporului.

Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa ; şi s-au plecat şi s-au aruncat cu faţa la pământ”.


Nu a fost suficientă doar informația, doar Cuvântul rostit, ci era nevoie de o dovadă supranaturală că acolo este implicat Dumnezeu.


Să observăm un alt exemplu din Biblie. Despre Sergius Paulus care era un dregător roman, scrie în Faptele Apostolilor 13 : 7 – 8 că :

a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui – le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă.

Știm că a urmat judecata Lui Dumnezeu împotriva lui Elima, iar în Faptele Apostolilor 13 : 12, după ce Elima și-a pierdut vederea scrie că :

Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului”.


Și aici avem descrisă exact aceeași metodă a Lui Dumnezeu. Cuvântul rostit, semnul care atestă prezența Lui Dumnezeu acolo, iar proconsulul roman a crezut în Dumnezeu.


În final, să ÎL rugăm și noi pe Dumnezeu exact cum se rugau primii creștini (a se vedea Faptele Apostolilor 4 : 29 – 30) :

Doamne Isuse : „dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :