136 I 2024. VEDERE, AUZIRE, MÂNTUIRE [Exodul 3.1–7 I Ioan 6.44 I Ioan 12.32] 15 Mai 2024

136 I 2024. VEDERE, AUZIRE, MÂNTUIRE !

I Podcast I Pasaje Biblice : Exodul 3 : 1 – 7 I Ioan 6 : 44 I Ioan 12 : 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Mai 2024 I

La credința mântuitoare se poate ajunge nu doar prin auzirea Cuvântului Lui Christos, ci și prin vederea unei intervenții supranaturale, prin care Dumnezeu atrage atenția persoanei respective, care mai apoi va auzi Cuvântul Lui Christos.

În studiul anterior a fost amintit exemplul cu tufișul care ardea fără a se transforma în cenușă (a se vedea cartea Exodul 3 : 1 – 5). Acesta a fost modul prin care Dumnezeu l-a făcut atent pe Moise.

Iar Moise, a avut surpriza să constate că acolo nu era vorba de un simplu incendiu de vegetație, care era localizat, ci acolo de fapt Dumnezeu a ales să-i vorbească … iar el avea să nu mai fie niciodată la fel cum a fost până atunci.

Dar și în acest caz, mai întâi a fost vederea … și abia apoi a fost auzirea Cuvântului rostit de Îngerul Domnului, de Domnul Isus.

Moise a avut parte mai întâi de informația primită prin văz. În Exod 3 : 2 – 4 scrie că :

Îngerul Domnului i S-a arătat … Moise s-a uitat … Moise a zis : „Am să mă întorc să văd … Domnul a văzut că el se întoarce să vadă … ”.

Abia după aceea a urmat auzirea Cuvântului rostit :

Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis : „Moise ! Moise !” …. Dumnezeu a zis … Şi a adăugat :

„Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.

Domnul a zis : … ”. (Exod 3 : 4 – 7)


Vom încheia prezentul studiu amintind faptul că, inițiativa și în acest caz a avut-o Dumnezeu. Iar Domnul Isus avea spună foarte clar, peste ani că :

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis ; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi”. (Ioan 6 : 44)

Dar, pentru a nu trăi cu impresia că există doar unii privilegiați, care au parte de chemarea Divină, vom nota în final și versetul din Ioan 12 : 32 unde-I este notată promisiunea Domnului Isus :

Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.


Doamne Isuse, Te rugăm, atrage-i spre Tine pe toți aceia pentru care Te rugăm ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :