156 I 2023. CONVINGEREA OMULUI DE PĂCAT ESTE FĂCUTĂ DE DUHUL SFÂNT [Ioan 16.8 I Ioan 3.16–21 I Ioan 3.20]

156 I 2023. CONVINGEREA OMULUI DE PĂCAT ESTE FĂCUTĂ DE DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 I Ioan 3 : 16 – 21 I Ioan 3 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Iunie 2023 I

Despre Duhul Sfânt, Domnul Isus a spus aceste cuvinte : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. (Ioan 16 : 8)

În greacă „a dovedi” (gr. elegchó) înseamnă : „a convinge cu dovezi solide, convingătoare, în special a dezvălui, a demasca (a dovedi ce este greșit, a lega / a uni”. Continue reading „156 I 2023. CONVINGEREA OMULUI DE PĂCAT ESTE FĂCUTĂ DE DUHUL SFÂNT [Ioan 16.8 I Ioan 3.16–21 I Ioan 3.20]”

153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT [Ioan 16.8 I Matei 18.15 I Luca 3.19–20]

153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 I Matei 18 : 15 I Luca 3 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Iunie 2023 I

Duhul Sfânt este o Persoană la fel cum este și Domnul Isus și Dumnezeu. EL este una cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul. În I Corinteni 3 : 16 scrie : „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?

Dar în I Corinteni 6 : 19 nu scrie „sunteţi templul lui Dumnezeu” ci : „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ?” Concluzia este clară : Duhul Sfânt este Dumnezeu ! Continue reading „153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT [Ioan 16.8 I Matei 18.15 I Luca 3.19–20]”

152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI [Matei 23.25-26 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 17.27]

152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 25 – 26 I Ioan 16 : 8 I Faptele Apostolilor 17 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Iunie 2023 I

Despre Duhul Sfânt, Domnul Isus a spus : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. (Ioan 16 : 8)

Cuvântul folosit în original pentru „a dovedi” (gr. elegchó) înseamnă : „a demasca, a condamna, a mustra” dar are și sensul de „a convinge”. De ce este nevoie de arătarea realității, de convingerea și de mustrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate face ? Continue reading „152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI [Matei 23.25-26 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 17.27]”

151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ [1 Ioan 5.7 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 2.37–41]

151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Ioan 5 : 7 I Ioan 16 : 8 I Faptele Apostolilor 2 : 37 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Mai 2023 I

A convinge înseamnă : „A face pe cineva să adopte o părere pe bază de dovezi și argumente, a-l face să recunoască ceva ca adevărat. ♦ A-și da seama, a recunoaște că ceva este într-un anumit fel, a se încredința de ceva”. De ce este nevoie de conștientizarea Duhului Sfânt ? Deoarece noi ne înșelăm foarte ușor. Continue reading „151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ [1 Ioan 5.7 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 2.37–41]”

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

  • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

  • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continue reading „Punga spartă, Hagai 1.1-15”