65 I 2023. INSPIRAȚIE ȘI CURAJ [Evrei 11.23 I Filipeni 2.13]

65 I 2023. INSPIRAȚIE ȘI CURAJ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 23 I Filipeni 2 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Martie 2023 I

Rolul acestor meditații este în special acela de-a deschide noi căi în înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu, nu de-a epuiza un anumit subiect.

De aceea ne vom rezuma doar la a reaminti că un al treisprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin intermediul credinței primim atât inspiraţie cât şi curajul necesar înfăptuirii unor lucruri deosebite. Continue reading „65 I 2023. INSPIRAȚIE ȘI CURAJ [Evrei 11.23 I Filipeni 2.13]”

88. PLANIFICĂRI GREŞITE [Ieremia 10.23]

88. PLANIFICĂRI GREŞITE

I Podcast I  Pasaj Biblic : Ieremia 10 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Martie 2022 I

În viaţă ne putem planifica să facem multe lucruri dar pentru a le şi realiza trebuie să cerem ajutorul Lui Dumnezeu, chiar dacă realizarea obiectivului dorit ne noi pare a fi foarte simplă. Continue reading „88. PLANIFICĂRI GREŞITE [Ieremia 10.23]”

Alegerea şi deciderea [Filipeni 2.13, Numeri 22.13, 19, 21-22]

Alegerea şi deciderea

Sunt două cuvinte care par a fi sinonime, dar au sensuri diferite.

A alege înseamnă :

  1. „A prefera ceva sau pe cineva; a-și fixa preferințele asupra unui fapt sau asupra unei persoane; a decide.
  2. A desemna pe cineva prin vot ; a vota.
  3. A deosebi dintre alții, a recunoaște dintre mai mulți ; a distinge.
  4. A (se) împărți formând mai multe grupe. ♦ Refl. A apărea clar, limpede.
  5. A curăța prin selecție. ♦ Fig. A înțelege clar spusele cuiva.
  6. A rămâne cu ceva de pe urma unei acțiuni, a unei împrejurări etc.
  7. A ajunge într-o anumită situație (rea). Lat. Allegere. (DEX, 2009)

Continue reading „Alegerea şi deciderea [Filipeni 2.13, Numeri 22.13, 19, 21-22]”

Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Psalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11]

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă !

Psalmul 143 : 10

Domnul Isus nu numai că ne-a învăţat cum să ne rugăm, dar ne-a dat şi exemplu de practicare (transpunere în viaţă) a ceea ce ne dorim de la Dumnezeu (a rugăciunilor noastre). Continue reading „Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Psalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11]”

Dumnezeul Cel Atotputernic ! I Isaia 44.28

CirusEu zic despre Cirus : „El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea

[traducerea NIV, redă mai bine sensul din ebraică :

„va realiza tot ce am pe plac”]; el va zice despre Ierusalim :            

„Să fie zidit iarăşi !”, şi despre Templu: „Să i se pună temeliile !” (Isaia 44 : 28)  Continue reading „Dumnezeul Cel Atotputernic ! I Isaia 44.28”

Punga spartă, Hagai 1.1-15

Hagai 1.1-15I. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

  • Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel : „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?” Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

  • Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Continue reading „Punga spartă, Hagai 1.1-15”

Purtarea crucii şi răstignirea [2 Corinteni 4.10-18, Galateni 2.20-21, Marcu 15.21, Luca 9.23]

În viaţa creştină există purtarea crucii şi răstignirea. Când omul stă pe cruce … crucea îl poartă, crucea fiind o poartă spre ceruri ! O port sau mă poartă ? Adevărul este că Isus îl duce spre cer pe cel care Îi face voia aşa cum scrie în Isaia 48 : 18 : „O ! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării !Continue reading „Purtarea crucii şi răstignirea [2 Corinteni 4.10-18, Galateni 2.20-21, Marcu 15.21, Luca 9.23]”