65 I 2023. INSPIRAȚIE ȘI CURAJ [Evrei 11.23 I Filipeni 2.13]

65 I 2023. INSPIRAȚIE ȘI CURAJ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 23 I Filipeni 2 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Martie 2023 I

Rolul acestor meditații este în special acela de-a deschide noi căi în înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu, nu de-a epuiza un anumit subiect.

De aceea ne vom rezuma doar la a reaminti că un al treisprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin intermediul credinței primim atât inspiraţie cât şi curajul necesar înfăptuirii unor lucruri deosebite.

Pentru început vom nota câteva definiții ale inspirației precum și două definiții ale curajului.

Inspirația este definită ca fiind :

Gând, idee spontană”. (DEX, 2009) O altă definiție a inspirației este aceasta :

Îndemn lăuntric”. (Micul Dicționar Academic, Ediția a II-a, 2010) O altă definiție este :

Idee, soluție apărută pe neașteptate în conștiință”. (DEX, 1998) Inspirația mai este definită ca fiind :

starea sufletului inspirat de divinitate”. (Șăineanu, ed. VI, 1929) Iar o ultimă definiție pe care o vom nota despre inspirație este aceasta :

Starea sufletuluĭ aflat supt influența directă a uneĭ puterĭ supranaturale … Entusiazm creator, dezlegarea imediată a uneĭ probleme mult timp cugetate”. (Scriban, 1939)


Iar curajul este definit ca fiind :

„Forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel ; îndrăzneală, fermitate în acțiuni sau în manifestarea convingerilor ; tărie de caracter, temeritate, bărbăție. ♦ (Cu valoare de interjecție) Fii îndrăzneț, tare ! nu te lăsa !” (DEX, 2009)


Vom nota doar încă o definiție a curajului care este preluată dintr-un dicționar mai vechi (și trebuie să notăm că este o realitate faptul că în vechime erau altfel de oameni) …

În Dicționarul Șăineanu (ediția a VI-a, 1929), curajul este definit ca fiind :

„1. puterea sufletească care ne face să înfruntăm pericolele și sa îndurăm restriștile, bărbăție ; 2. energie stăruitoare”.


Exemplul de inspirație și curaj de la care am pornit este notat în cartea Evrei 11 : 23 unde scrie că :

Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut : pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului”.

Părinții lui Moise au fost inspirați ce să facă atunci, când au avut o situație care a prezentat pentru ei dificultăți extreme.

Ei erau străini în Egipt, fiind ajunși să fie făcuți robi, iar faraon voia moartea copiilor lor, fapt cu care este evident că evreii nu erau de acord.

Dar în împrejurarea respectivă este limpede faptul că au fost inspirați de Dumnezeu să găsească o metodă de-a proteja viața copilului lor.

Și nu doar că au avut ideea, ci au primit și curajul de-a lupta pentru viața copilului lor (atât cât depindea de ei) iar în Evrei 11 : 23 scrie clar că ei :

nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului”.

Creștinilor din Filipi, apostolul Pavel le-a scris :

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. (Filipeni 2 : 13) Acest adevăr este valabil și pentru noi.


De aceea, ÎL rog pe Dumnezeu să pună în noi dorul (dar să ne dea și darul) de-a îndrăzni mai mult decât am făcut-o până acum … în special pentru câștigarea sufletelor celor pierduți pentru veșnicie !

Iar atunci când ne va inspira să și primim curajul de-a face ceea ce Dumnezeu vrea de la noi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :