184 I 2024. IATĂ-MĂ SAU IARTĂ-MĂ [Evrei 10.7 I Luca 14.19] 02 Iulie 2024

184 I 2024. IATĂ-MĂ SAU IARTĂ-MĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 10 : 7 I Luca 14 : 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Iulie 2024 I

Iată-mă ! sau Iartă-mă ? Am putea spune că există cel puțin două tipuri de credincioși. Credincioșii de tip Iată-mă ! Sunt cei care ascultă de Dumnezeu și fac imediat ceea ce li se cere. Continue reading „184 I 2024. IATĂ-MĂ SAU IARTĂ-MĂ [Evrei 10.7 I Luca 14.19] 02 Iulie 2024”

Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Psalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11]

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă !

Psalmul 143 : 10

Domnul Isus nu numai că ne-a învăţat cum să ne rugăm, dar ne-a dat şi exemplu de practicare (transpunere în viaţă) a ceea ce ne dorim de la Dumnezeu (a rugăciunilor noastre). Continue reading „Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Psalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11]”

Cum să iau o decizie bună ? Ioan 1.29-34

Cum să iau o decizie bună!A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică [gr. airōn, înseamnă a lua, a ridica, a transporta; este echivalentul ebr. nasa/h. Este folosit de două ori în N.T. : aici şi în Luca 19 : 22

Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat … ”.] păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam : Continue reading „Cum să iau o decizie bună ? Ioan 1.29-34”

Pilda celor zece fecioare 1. Disponibilitate sau comoditate? [Matei 25.1-13, 5.38-48]

Pilda celor zece fecioare, 1
Pilda celor zece fecioare

Pilda celor zece fecioare

Din Pilda celor zece fecioare (Matei 25.1-13) putem învăţa despre trei ingrediente ale vieţii de veghere :

Continue reading „Pilda celor zece fecioare 1. Disponibilitate sau comoditate? [Matei 25.1-13, 5.38-48]”