Cum să iau o decizie bună ? Ioan 1.29-34

Cum să iau o decizie bună!A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică [gr. airōn, înseamnă a lua, a ridica, a transporta; este echivalentul ebr. nasa/h. Este folosit de două ori în N.T. : aici şi în Luca 19 : 22

Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat … ”.] păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam :

„După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” Ioan a făcut următoarea mărturisire :

„Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis :

„Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1 : 29 – 34)

A decide înseamnă : A lua o hotărâre; a alege (între mai multe posibilităţi), a se fixa (în urma unei decizii). (Dex)


Două exemple din Biblie :

 • Iată-vă pe toţi, copii ai lui Israel ; sfătuiţi-vă şi luaţi o hotărâre aici !” (Judecători 20 : 7) Contează să cerem ajutorul de la minţi văzătoare de Dumnezeu, (aşa se traduce numele Israel), pentru a nu păţi ca Haman care a ascultat o părere, (deşi nu le-a cerut apropiaţilor lui sfatul) şi şi-a pierdut şi viaţa şi familia. În Estera 5 : 15 scrie că : 

  Nevasta sa, Zereş, şi toţi prietenii lui i-au zis : „Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi, şi mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman şi a pus să pregătească spânzurătoarea”. (Estera 5 : 15)

 • Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. (I Corinteni 7 : 37)


Pentru a lua o decizie bună avem nevoie de : auzirea Cuvântului, hotărârea de-a-L asculta şi înfăptuirea !

 1. Auzirea Cuvântului, (în acest caz era trimiterea Divină), înseamnă auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mine, acum ! Prin Cuvânt este aflată voia lui Dumnezeu : „Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” (Ioan 1 : 33)

 2. Hotărârea / decizia interioară , (răspunsul personal, atunci când aflu voia lui Dumnezeu) : „Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” (Ioan 1 : 31).

 3. Înfăptuirea / punerea în practică, (ce am în minte, aduc la viaţă, fac …) : „Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă ; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi”. (Ioan 1 : 26)

Ioan spunea despre Dumnezeu : „ … m-a trimis să botez cu apăam venit să botez cu apă şi botez cu apă ! A aflat voia lui Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu şi a făcut exact acel lucru.

Aşa i s-a schimbat viaţa ! Ascultând a ajuns să-L cunoască cu adevărat pe Isus, cine este El cu adevărat ! Din vedere se ştiau foarte bine, nu ştia Cine este Isus cu adevărat : Cel ce botează cu Duhul Sfânt !


În Evanghelia după Luca 11 : 2 este scris : „El le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. Cum ajunge voia lui Dumnezeu, din Cer … pe pământ ? Prin ascultarea de Dumnezeu !

Când Cineva aude Cuvântul Lui Dumnezeu şi plăteşte preţul ! Domnul Isus a spus celorlalţi, ceea ce EL a şi a făcut … prin Întrupare, prin trăire şi în final prin Jertfire !


 1. vreau să fac voia Ta, Dumnezeule !”. (Psalmul 40 : 8). În Evrei 10 : 7, este scris :

 2. Atunci am zis : „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule !”.

 3. S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !”. (Matei 26 : 42).


Ce recomandări avem, în Biblie ? În Cuvânt avem scris despre :

 1. Graba voinţei, (adică decizia luată prompt) : „Isprăviţi, dar, acum de făcut ; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre”. (II Corinteni 8 : 11).

 2. Ascultarea imediată. În Ioan 13 : 27 scrie că lui Iuda : „Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.

Cel rău este iniţiatorul stricării planurilor lui Dumnezeu.

Atunci când Dumnezeu vorbeşte, se va auzi o a doua voce, (un al doilea gând), care va spune total invers. Prima voce este a lui Dumnezeu, după ea vine a doua voce, (a celui rău), pentru ca voia Lui Dumnezeu să fie stricată din faşă ! Două exemple :

Adam şi Eva trebuiau să se abţină de la consumarea fructelor produse de un singur pom … şoapta celui rău, le-a adus în atenţie exact acel pom ! Au făcut exact ce nu trebuiau să facă !

Domnul Isus ştia pentru ce a venit pe pământ şi era decis să facă voia lui Dumnezeu ! Printr-un apropiat, cel rău se face că Îi vrea binele, (exact ca şi în cazul Adam şi Eva) :

De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor ; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie. Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând :

„Să Te ferească Dumnezeu, Doamne ! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru : „Înapoia Mea, Satano : tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Matei 16 : 21 – 23)

Domnul Isus spunea despre cel rău că este o piatră de poticnire. O piatră vie însă, care se pune singură în faţa credinciosului, doar va cădea … atunci când este neatent pe unde umblă ! De aceea trebuie cunoaşterea lui Dumnezeu şi ascultarea imediată !