Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)

În Pilda talanţilor scrie :

„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are !

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30).

Există trei variante ale textului :

 1. de la cel ce n-are se va lua şi ce are ! Apare exact la fel în Matei 13 : 12, Matei 25 : 29 şi în Marcu 4 : 25.

 2. celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are.” (Luca 8 : 18).

 3. de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are” (Luca 19 : 26).

Întrebări : dacă omul nu are, nu i se va da ? Şi dacă unui om nu i se dă, nu va putea primi !? La ce se referă versetul ?

În context, este vorba despre cei trei robi, care primesc fiecare cât Domnul a hotărât pentru ei, (iar Dumnezeu dă omului, cât ştie El, că poate administra persoana respectivă) !

Lipsa de preocupare pentru lucrul Stăpânului, poate aduce luarea / pierderea şi acelui ceva !

Drept răspuns, Ioan i-a zis : „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. (Ioan 3 : 27).

Cantitatea de venit este stabilită de sus. Fiecare are un dat al lui. De exemplu Iov, iniţial a ajuns până la un anumit nivel de trai pentru că Dumnezeu i-a dat, cât a considerat El, că trebuie. Iov spunea : „Domnul a dat …”, (în cap. 1 : 21).

Cel rău Îi reproşa cumva lui Dumnezeu :

Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara.” (Iov 1 : 10).

Dar Iov a ajuns să piardă tot ce-a avut iniţial … şi totuşi, după perioada de testare, primeşte exact dublu, faţă de cât a avut la început, (a se vedea Iov 1 : 3

„Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului.” … dar Iov 42 : 12 …

În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe”).

Şi lucrul acesta ne arată că există un anumit plafon, până la care poate ajunge un credincios la un anumit moment din viaţa lui, dar peste el, nu va putea trece !


Două cecuri în alb pe care le au credincioşii :

 1. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima”. (Psalmul 37 : 4)

 2. În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da”. (Ioan 16 : 23)


Datul şi luatul

[Tot ce este pe lista cu lucruri de dat / primit, poate trece pe lista cu de luat] !

„ … celui ce are i se va da” (Matei 25 : 29) Ce putem primi de la Dumnezeu ?

 1. Izbânda. (Sinonime : Victorie, biruință (în luptă). ♦ Reuşită, succes (într-o acțiune), conform Dex).

 • Şi el mi-a răspuns: „Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine şi-ţi va da izbândă în călătorie, şi vei lua fiului meu o nevastă din rudele şi din casa tatălui meu”. (Geneza 24 : 40).

 • Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta”. (Deuteronom 28 : 7).


 1. Răspunsul la întrebări. Iosif a răspuns lui faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon !” (Geneza 41 : 16).


 2. Mâncarea.

 • Carne. Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, şi mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui ; căci ce suntem noi ? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului.” (Exod 16 : 8)

 • Pâinea şi apa

 • Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă, în strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi”. (Isaia 30 : 20)

 • acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare ; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi”. (Isaia 33 : 16)


 1. O ţară ! El mi-a zis: „Te voi face să creşti, te voi înmulţi şi voi face din tine o ceată de popoare ; voi da ţara aceasta seminţei tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna.” (Geneza 48 : 4) … „ … atunci voi împlini jurământul pe care l-am făcut părinţilor voştri că le voi da o ţară în care curge lapte şi miere, cum vedeţi astăzi.” – Şi eu am răspuns: „Amin, Doamne!” (Ieremia 11 : 5).


 2. Izbăvirea. (A scăpa sau a face pe cineva să scape (dintr-o primejdie, boală etc.); a (se) salva, a (se) mântui. (Dex). „Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată”. (Exod 14 : 13)


 3. Recolta. Eu vă voi da binecuvântarea Mea în anul al şaselea, şi pământul va da roade pentru trei ani. 26:4 vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele, şi pomii de pe câmp îşi vor da roadele”. (Levitic 25 : 21)


 4. Proprietăţile materiale. Să nu vă încăieraţi cu ei ; căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau … Domnul mi-a zis: „Nu face război cu Moab şi nu te apuca la luptă cu el; căci nu-ţi voi da nimic să stăpâneşti în ţara lui: „Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot … şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei şi să nu te iei la luptă cu ei; căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot”. (Deuteronomul 2 : 5, 9, 19).


 5. Ploaia.

 • El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul ; de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite, şi vei mânca şi te vei sătura”. (Deuteronomul 11 : 14 – 15)

 • Atunci El va da ploaie peste sămânţa pe care o vei pune în pământ, şi pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă şi hrănitoare; în acelaşi timp, turmele tale vor paşte în păşuni întinse”. (Isaia 30 : 23)

 • Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară”. (Ioel 2 : 23)


 1. Inima înţeleaptă şi pricepută. „ … voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine”. (I Împăraţi 3 : 12 – 13).


 2. Întâietatea.

 • „ … îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.” (Deuteronom 26 : 19)

 • Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ”. (Deuteronom 28 : 1)


 1. Autoritatea. „ … şi a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon şi-ţi voi da zece seminţii. Dar voi lua împărăţia din mâna fiului său şi-ţi voi da zece seminţii din ea … ”. (1 Împăraţi 11 : 31, 35).


 2. Viaţa (sau o viaţă liniştită). Şi tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ţie îţi voi da ca pradă de război viaţa ta, în toate locurile unde vei merge.” (Ieremia 45 : 5). „Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui”. (1 Cronici 22 : 9).


 3. Fericirea.

 • „ … dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate”. (Iov 8 : 6)

 • Domnul ne va da şi fericirea, şi pământul nostru îşi va da roadele”. (Psalmul 85 : 12)


 1. Viaţa nouă şi înţelegerea spirituală.Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor”. (Ieremia 24 : 7). „Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne … ”. (Ezechiel 11 : 19). „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne”. (Ezechiel 36 : 26). „Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului şi i-a vorbit aşa: „Am găsit între prinşii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea !” (Daniel 2 : 25). „ … că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat, dar, Daniel, şi el îţi va da tâlcuirea !” (Daniel 5 : 12).


 2. Puterea fizică şi spirituală.

 • Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă”. (Isaia 58 : 11)

 • Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi”. (I Petru 5 : 10)


 1. Sănătatea. Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie”. (Ieremia 33 : 6).


 2. Sfatul. Ieremia a răspuns lui Zedechia : „Dacă ţi-l voi spune, mă vei omorî ; iar dacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei asculta.” (Ieremia 38 : 15).


 3. Copiii. Atunci îţi vei aduce aminte de purtarea ta, te vei ruşina, când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari şi mai mici, pe care ţi le voi da ca fiice … ”. (Ezechiel 16 : 61). Exemple : Avraam l-a primit pe Isaac, Isaac i-a primit pe Esau şi Iacov, Ana l-a primit pe Samuel …


 4. Tăria. În ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel şi-ţi voi deschide gura veselă în mijlocul lor ; şi vor şti că Eu sunt Domnul.” (Ezechiel 29 : 21).


 5. Cuvântul profetic.Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da !” (Iona 3 : 2). În Marcu 13 : 11 este scris : „Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela ; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt”.


 6. Curăţia spirituală. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând”. (Ţefania 3 : 9).


 7. Pacea. Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.” (Hagai 2 : 9). În Isaia 9 : 7 scrie : „El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor”.


 8. Binecuvântarea. Apoi să prăznuieşti sărbătoarea Săptămânilor şi să aduci daruri de bunăvoie, după binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău”. (Deuteronomul 16 : 10, 17). Alt exemplu avem, în Hagai 2 : 19, unde este scris : „Mai era sămânţă în grânare ? Nici via, nici smochinul, nici rodiul şi măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.” Zaharia 8 : 12 „Ci semănăturile vor merge bine, viţa îşi va da rodul, pământul îşi va da roadele, şi cerurile îşi vor trimite roua ; şi toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămăşiţei poporului acestuia”.


 9. Roua. Ci semănăturile vor merge bine, viţa îşi va da rodul, pământul îşi va da roadele, şi cerurile îşi vor trimite roua; şi toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămăşiţei poporului acestuia”. (Zaharia 8 : 12)


 10. Odihna. Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile şi frământările tale, şi după aspra robie care a fost pusă peste tine”. (Isaia 14 : 3). Domnul Isus a spus : „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”. (Matei 11 : 28).


 11. Autoritatea spirituală.
  Matei 16 : 19 „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.


 12. Mâncarea spirituală.Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului ; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6 : 27), iar în Apocalipsa 2 : 17 avem o altă promisiune : „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”


 13. Duhul Sfânt.

 • Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” (Luca 11 : 13).

 • Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac …”. (Ioan 14 : 16).

 • Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii”. (Apocalipsa 21 : 6).


 1. Viaţa veşnică.

 • Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea … ”. (Romani 2 : 7)

 • Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul : „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2 : 7).


 1. Răsplata veşnică . De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”. (2 Timotei 4 : 8). În Apocalipsa 2 : 10 scrie : „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”


 2. Viaţa.Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage ; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela”. (I Ioan 5 : 16)


 3. Harul jertfirii.Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui”. (Isaia 53 : 10)


 4. Lucrurile bune. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer !” (Matei 7 : 11). În Romani 8 : 32, avem o altă promisiune deosebită : „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile ? Atenţie însă ! Tot cu oferta lucrurilor vine şi cel rău, pentru a deturna sensul vieţii creştinului ! În Matei 4 : 9, cel rău Îi spune Domnului Isus : „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” Umblarea după lucruri, poate avea o sursă demonică … chiar dacă omul nu aude o voce, ci pur şi simplu, are pofta multor lucruri … să tot adune ceva nou. Unii vor, doar informaţii noi, alţii vor tot alte lucruri !


 5. Seminţe de semănat ! Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre”. (II Corinteni 9 : 10)


 6. Pricepere.Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile”. (II Timotei 2 : 7)


 7. Pocăinţa. „ … să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului … ”. (II Timotei 2 : 25). Pentru a avea pocăinţa reală, tot Dumnezeu mai dă harul necazurilor, apăsărilor spirituale etc., care ne readuc la Dumnezeu. Şapte disciplinări Divine :

 8. Ocara. Dar ocrotirea lui faraon vă va da de ruşine, şi adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară”.
  (Isaia 30 : 3).

 9. Lipsurile materiale. În Levitic 26 : 20, 26 scrie : „Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe pământ nu-şi vor da roadele … Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă veţi sătura”.

 10. Lovitura de nuia. La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele şi harpele, Domnul va lupta împotriva lui cu mâna ridicată”. (Isaia 30 : 32)

 11. Mânia.El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmaşilor Săi şi va da ostroavelor plata cuvenită !” (Isaia 59 : 18). În Romani 2 : 8, apostolul Pavel scria că Dumnezeu : „ … va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire”.

 12. Plata cuvenită. „Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului ; vitejii Babilonului sunt prinşi, şi li se sfărâmă arcurile. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplăteşte ! El va da negreşit fiecăruia plata cuvenită lui !” (Ieremia 51 : 56).

 13. Necazul şi strâmtorarea. „ … vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea”. (Proverbe 1 : 27)

 14. Chinul. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Voi aduce împotriva lor o mulţime de gloată mare şi le voi da pradă chinului şi jafului”. (Ezechiel 23 : 46)


Concluzie : De la Dumnezeu putem primi absolut tot ce avem nevoie, fie ca binecuvântare, fie ca disciplinare, (care are tot un scop bun) ! În Iov 20 : 18 scrie : „ … va da înapoi ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig ; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el … ”. Dar, şcoala necazului ne apropie de Dumnezeu !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :