288. SELECTEAZĂ CORECT 84. AȘA NU sau VIAȚA ÎN FAMILIE [Romani 11.33 I Faptele Apostolilor 1.6–8 I 2 Timotei 4.8]

288. SELECTEAZĂ CORECT 84. AȘA NU sau VIAȚA ÎN FAMILIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 I Faptele Apostolilor 1 : 6 – 8 I 2 Timotei 4 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2022 I

Din Geneza, capitolul 27 putem învăța destul de multe lucruri despre familie … doar că ele sunt din categoria : „Așa NU !Continue reading „288. SELECTEAZĂ CORECT 84. AȘA NU sau VIAȚA ÎN FAMILIE [Romani 11.33 I Faptele Apostolilor 1.6–8 I 2 Timotei 4.8]”

287. SELECTEAZĂ CORECT 83. VREMURI ȘI SOROACE [Romani 11.33 I Faptele Apostolilor 1.6–8 I 2 Timotei 4.8]

287. SELECTEAZĂ CORECT 83. VREMURI ȘI SOROACE

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 I Faptele Apostolilor 1 : 6 – 8 I II Timotei 4 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Octombrie 2022 I

În Romani 11 : 33, apostolul Pavel a scris : „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu ! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui !Continue reading „287. SELECTEAZĂ CORECT 83. VREMURI ȘI SOROACE [Romani 11.33 I Faptele Apostolilor 1.6–8 I 2 Timotei 4.8]”

127. PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT SAU CINCI GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE [Luca 18.1-8]

127. PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT SAU CINCI GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 18 : 1 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Mai 2022 I

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. El le-a zis : „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, şi de oameni nu se ruşina. Continue reading „127. PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT SAU CINCI GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE [Luca 18.1-8]”

Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)

În Pilda talanţilor scrie :

„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are !

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continue reading „Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)”