127. PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT SAU CINCI GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE [Luca 18.1-8]

127. PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT SAU CINCI GÂNDURI DESPRE RUGĂCIUNE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 18 : 1 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Mai 2022 I

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. El le-a zis : „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, şi de oameni nu se ruşina.

În cetatea aceea era şi o văduvă care venea des la el şi-i zicea : „Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.” Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar, în urmă, şi-a zis : „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem, şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.”

Domnul a adăugat : „Auziţi ce zice judecătorul nedrept ? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ ?” (Luca 18 : 1 – 8)


I. Pentru un credincios rugăciunea este obligatorie

Domnul Isus a spus : ,,trebuie să se roage”. Să ne amintim Luca 18 : 1 :

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage …”.


II. Rugăciunea trebuie să fie făcută ,,necurmat

Luca 18 : 1, 7 :

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase … Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ?

Rugăciunea trebuie făcută „necurmat [lit. „întotdeauna, în orice moment, de fiecare dată”]” până se rezolvă cererea.

De ce ?

Deoarece ştiu că ÎL rog pe Dumnezeu care este un Judecător Drept.

De ce să insist în rugăciune ?

În Pilda judecătorului nedrept văduva se ruga de un judecător despre care [deşi] se ştia că este nedrept şi tot a insistat şi nu s-a lăsat ştiind că rezolvarea depinde de insistenţa ei, nu de caracterul lui judecătorului. Credinciosul însă îşi aduce rugăciunea înaintea Lui Dumnezeu care este „Domnul, Judecătorul cel drept” (II Timotei 4 : 8).


III. Nu trebuie să renunţ dacă nu primesc răspunsul la rugăciune imediat, ci decid să persist până la rezolvarea cererii mele

Domnul Isus spunea : „să nu se lase …”. (Luca 18 : 1)

Să nu se lase” înseamnă : „a nu leşina, a nu fi epuizat în interior”.


IV. Dumnezeu zăbovește (amână) uneori să dea răspunsul la rugăciune

În Luca 18 : 4, 7 scrie :

Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar, în urmă, şi-a zis … Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ?”

Sensul cuvântului tradus cu a zăbovi înseamnă : „a avea răbdare, a fi lent la mânie, lent la pedepsire”.


V. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu credința că Dumnezeu aude rugăciunea și ne răspunde la cererea adusă înaintea Lui

În Luca 18 : 7 – 8 scrie :

Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ ?


Domnul Isus a mai menţionat că este important pentru credinciosul care se roagă Lui Dumnezeu să ceară : „în Numele Domnului Isus”.

Ioan 16 : 24

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu : cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.


Să dea Dumnezeu să ai constant experienţa răspunsurilor la rugăciunile pe care le aduci înaintea Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :