126. VIAŢA CU ISUS [Luca 4.31-44]

126. VIAŢA CU ISUS

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 4 : 31 – 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Mai 2022 I

Să observăm doar trei exemple de situaţii de viaţă prin care au trecut ucenicii în umblarea lor alături de Domnul Isus …

I. După numai o zi de Har

În Capernaum, Luca a notat că Domnul Isus a stat numai o zi (Luca 4 : 31 – 41), iar a doua zi dimineaţa Domnul Isus a decis să plece în altă parte şi pentru un timp posibilitatea de-a ÎL avea cu ei pe Domnu s-a terminat (pentru cei din localitate) care probabil că erau convinşi că Domnul va mai sta o perioadă de timp acolo.

Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile şi au ajuns până la El : voiau să-L oprească să nu plece de la ei.

Dar El le-a zis : „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi ; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” Şi propovăduia în sinagogile Galileii”. (Luca 4 : 42 – 44)

Ce lecţie pot învăţa ? Trebuie să caut să am timpul meu de părtăşie cu Domnul Isus astăzi, mâine nu se ştie …


II. După o noapte de muncă fără niciun rezultat (o noapte pierdută)

După un timp care chiar a fost pierdut … dintr-odată Domnul Isus a făcut o minune şi a salvat situaţia. În Luca 5 : 4 – 7 scrie că Isus atunci :

Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon : „Depărteaz-o [corabia] la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.”
Drept răspuns, Simon I-a zis : „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic ; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele !”
După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile”.

Este o mare diferenţă între efortul personal (în urma căruia poate nu am prea mare dobândă, vreun câştig cât ar trebui să fie după calculele mele pentru efortul depus) şi Harul Lui Dumnezeu care îmi vine în ajutor când chiar nu mă mai aştept.

Din punctul lor vedere (al cunoscătorilor în domeniu), vremea pescuitului era trecută fiind deja lumină, iar tot efortul depus în schimbul de noapte părea (şi chiar era) ceva pierdut.


Ce lecţie pot învăţa ?

Domnul Isus mă poate surprinde plăcut oricând … mai ales atunci când nu mă mai aştept să mi se întâmple ceva frumos !


III. După o foame cruntă

Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau”. (Luca 6 : 1)

În acest pasaj Biblic (Luca 6 : 1 – 5) este descrisă foamea ucenicilor şi-a Domnului Isus, iar la un interval de timp nu foarte lung (Luca 6 : 6, 12 „În altă zi de Sabat … În zilele acelea … ”.), Domnul Isus le-a spus ucenicilor cuvinte care pentru ei (dar şi pentru noi) erau şi sunt destul de greu de înţeles şi anume : Fericirile (cap. 6 : 20 – 49).


Să observăm doar câteva situaţii de viaţă şi ce efect bun spune Domnul Isus că au pentru noi (Luca 6 : 20 – 23) :

  • sărăcia / lipsurile materiale (versetul 20) : „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră !
  • lipsa de hrană (versetul 21) : „Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi !
  • necazul (versetul 21) „Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde !
  • ostilitatea neîndreptăţită (versetul 22) : „Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului !

Ce atitudine trebui să avem în astfel de zile când trecem prin situaţii de viaţă neplăcute ? În Luca 6 : 23 avem notate cuvintele Domnului Isus :

Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie ; pentru că răsplata voastră este mare în cer …”. Dumnezeu să ne ajute la aceasta !


Ce lecţie pot învăţa ?

Nevoile de moment nu sunt duşmani veniţi din partea celui rău, ci prietenii căutătorului de Dumnezeu. De ce ? Nevoile ne apropie de Domnul Isus, de aceea este bine să-I mulţumesc şi pentru bine şi pentru rău … trebuie să iau în calcul că poate înţeleg eu greşit ce este bine şi ce este rău !


Podcastul poate fi ascultat aici :