125. AREOPAGUL MODERN III. STĂPÂNIREA LUI DUMNEZEU [Faptele Apostolilor 17.16-34]

125. AREOPAGUL MODERN III. STĂPÂNIREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : I Faptele Apostolilor 17 : 16 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Mai 2022 I

Există creştini care au în casă o Biblie dar nu o citesc, sau dacă o citesc sar peste pasajele care nu susţin convingerile lor teologice. O Biblie ce este de fapt o culegere de texte preferate printre care se află texte de care nu ai nici un folos, tu omul modern, texte care nu se potrivesc cu dorinţele inimii.

Pentru astfel de oameni oraşul în care locuiesc este bun aşa cum este. Duhul lor nu li se întărâtă la vederea idolilor moderni.

Dar sunt oameni cu bunăvoinţă care merg până la Areopag pentru a auzi cuvintele omului lui Dumnezeu, dar nu le iau în seamă şi pleacă de la adunare aşa cum au venit, sau poate chiar mai răi. Fiindcă şi ei cei de azi, au ce batjocori, ori mesajul, ori mesagerul.

Pentru ei Învierea nu există cu adevărat deşi teoretic cred că Domnul Isus a murit, a înviat şi S-a înălţat la Cer, dar acolo se ocupă (cred ei) doar cu trecerea ci vederea cu tot ceea ce nu vor să facă ei bine.


În 1 Timotei 4:12 scrie :

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci

fii o pildă pentru credincioşi : în vorbire…

fii cu luare aminte

  • asupra ta însuţi, şi
  • asupra învăţăturii pe care o dai altora” (v. 16).

În Biblia modernă, actualizată există texte care nu se potrivesc cu trăirea unora, aşa că sunt scoase din citire. Biblia modernă nu diferă de cea veche la numărul de litere şi are tot atâtea cuvinte. Numai că ele nu mai au valoarea iniţială. Sunt tot cuvintele Domnului Isus dar ele nu se mai potrivesc cu ideologia noastră.

De exemplu „să fugi de pofte” este nu doar contraindicat din punctul de vedere al unor medici ci este chiar şi greşit spiritual. Poftele fac parte din trup şi pentru epicurienii moderni aceasta trăire este chiar esenţa vieţii lor : „trăiesc după poftele lor” (Iuda 16).

Şi lucrul acesta nu era scris pentru cei din afara Bisericii, (pentru care un astfel de mod de viaţă era oricum ceva normal). Nu, ci Iuda le vorbea unor oameni care erau credincioşi, (cel puţin în declaraţii).

Dar aceasta este caracteristica de bază doar a unui fel de credincioşi care sunt batjocoritori şi ironici: „În vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite.

Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinari, oameni supuşi poftelor firii, care nu au Duhul.” (Iuda 18 – 19) Nu au Duhul Sfânt dar au poftele pe care şi le întreţin. Aceasta fiind alegerea lor.


CONCLUZII

  1. Idolatria interioară, aduce multe pierderi. De efort, bani, timp etc. toate fiind consumate pentru a ajunge într-un loc care este un Areopag (a se citi Biserica), care în multe situaţii este un loc al judecăţilor nerostite cu gura care însă trăiesc şi sunt întreţinute în inimă.
  2. O cauză a nepocăinţei pocăiţilor este raţionalismul modern.
  3. Dar să nu uităm că depindem de Dumnezeu, de bunăvoinţa LUI, chiar dar nu toţi acceptă acest adevăr şi anume că Domnul Isus ne dă ce avem. La fel avea să le spună apostolul Pavel corintenilor : „Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit ?” (1 Corinteni 4 : 7)

Stăpânirea lui Dumnezeu era refuzată de către filosofii atenieni iar în Evul Mediu, Renaşterea a pornit de la re-naşterea învăţăturilor filosofilor antici. Atunci au fost repuse în circulaţie filosofiile care în timp au fost uitate.

Fundamentul gândirii de azi de acolo îşi are bazele. Aşa că textul din Faptele Apostolilor 17, trebuie studiat cu multă atenţie, fiindcă din ceea ce s-a întâmplat acolo, îl putem înţelege mai bine pe omul modern.

Acelaşi om din Atena, (de pe vremea apostolului Pavel), este similar în special europeanului de azi, rădăcinile gândirii fiind aceleaşi …


Dar în încheiere să spunem ca Iosua (24 : 15) :

Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” Şi Dumnezeu să ne ajute la aceasta ! Amin !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :


Podcastul poate fi ascultat aici :