128. ŞAPTE MOTIVE DE RUGĂCIUNE [Luca 21.36]

128. ŞAPTE MOTIVE DE RUGĂCIUNE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 21 : 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Mai 2022 I

I. Credinciosul trebuie ca zi de zi să ceară şi să caute să primească şi să menţină puterea spirituală

În Luca 21 : 36 scrie : ,, … rugaţi-vă, ca să aveţi putere …”. Versetul întreg este acesta : „Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” … ”.

Pentru a înţelege la ce se referea Domnul Isus vom aminti contextul şi anume Luca 21 : 34 – 35 unde Domnul Isus a spus :

Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului”.

Laţul este aruncat de vânător sau pus de-un vânător când şi unde animalul ţintă nu se aşteaptă. Îşi trăieşte viaţa într-un mod obişnuit şi deodată constată că totul s-a terminat.

Pentru poporul Evreu aşa a fost la cucerirea Ierusalimului din anul 70 şi tot aşa va fi şi la Răpirea Bisericii.

Cei care nu au în vedere acest fapt zi de zi, nu vor fi răpiţi deoarece nu vor corespunde standardelor pe care Domnul Isus ni le-a cerut prin Cuvântul Lui, să le îndeplinim.

Riscul este ca să mă focalizez pe trup şi pe nevoile lui şi să-mi neglijez viaţa spirituală.


II. Creştinul ÎL roagă pe Dumnezeu să-l ajute să nu cedeze atunci când este ispitit printr-o anumită situaţie de viaţă (sau printr-o anumită persoană)

Matei 26 : 41

,,Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

La ce ispită s-a referit Domnul Isus ? La ce a urmat după aceea, când un grup de oameni a venit noaptea, în ascuns, înarmaţi fiind pentru a prinde un om nevinovat.

Spiritul de dreptate avea să se revolte în ucenici văzând o aşa nedreptate strigătoare la Cer … deşi dacă s-ar fi rugat ar fi avut şi discernământul şi puterea necesară pentru a se abţine de la împotrivire ştiind că aceasta este voia Lui Dumnezeu !


III. Credinciosul se roagă pentru cei care se poartă rău cu el

În Luca 6 : 28 sunt notate cuvintele Domnului Isus care le-a spus ucenicilor :

,, … rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi”.


IV. Creştinul ÎL roagă pe Dumnezeu pentru cei care îi fac rău

În Matei 5 : 44 Domnul Isus a spus :

,,Dar Eu vă spun : … rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc …”.

Când era pe cruce, Domnul Isus a făcut exact ce-a cerut şi altora să facă :

Isus zicea : „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac !” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi”. (Luca 23 : 34)


V. Credinciosul se roagă şi când trece prin suferință

Iacov spunea (în capitolul 5 : 13) :

,,Este vreunul printre voi în suferinţă ? Să se roage !

Suferinţa este o :

Trecere (silită sau de bună voie) printr-o situație, o stare de neplăceri fizice sau morale”. (Micul dicţionar academic, ediţia a II-a, 2010)


VI. Când este bolnav un creştin este bine ca fraţii lui de credinţă să se roage pentru vindecarea celui bolnav

Iacov 5 : 16 ,,rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi ...”.


VII. În final menţionăm faptul că un creştin se roagă şi pentru orașul în care locuiește el (pentru localitatea în care locuieşte el sau un cunoscut al lui)

Prin Ieremia Dumnezeu le-a cerut compatrioţilor lui care se aflau în robie :

,,Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei !” (Ieremia 29 : 7)

Avraam s-a rugat pentru Sodoma, deoarece acolo locuia nepotul lui (Geneza 18 : 16 – 33). Şi noi învăţăm că trebuie să ÎL rugăm pe Dumnezeu şi pentru localităţile în care trăiesc cei dragi nouă, fie că sunt în ţară, fie că sunt în străinătate !


În încheiere trebuie spus că principalul beneficiu al rugăciunilor nu este cel urmărit prin rezolvarea problemelor noastre ci constă în faptul că stăm de vorbă cu Dumnezeu !


În Psalmul 42 : 2 scrie :

,,Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu ; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu ?” Nu ar fi bine să merg chiar acum ?


Podcastul poate fi ascultat aici :