129. PIATRA, CEDRUL ŞI AURUL [1 Împarati 6.7, 9–10, 22]

129. PIATRA, CEDRUL ŞI AURUL

I Podcast I Pasaj Biblic : I I Împăraţi 6 : 7, 9 – 10, 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Mai 2022 I

Prin piatră, cedru şi aur este simbolizată viaţa creştinului (care este o piatră vie), cu diferitele ei etape, începând cu întoarcerea din lume, integrarea în Casa Lui Dumnezeu (în Biserică), botezul în Duhul Sfânt şi continuând pentru toată viaţa cu ceea ce noi numim procesul sfinţirii !

În Noul Testament, creştinul este comparat cu piatra :

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească ...”. (I Petru 2 : 5)

În istoria zidirii Templului, un timp s-a văzut numai piatra, apoi (după acoperirea cu cedru) s-a văzut numai cedrul, iar în final (după aplicarea aurului) se vedea numai aurul !

Să observăm ce simbolizează aceste materiale de construcţie.

Când s-a zidit Casa,

[1] s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nicio unealtă de fier nu s-au auzit în Casă în timpul zidirii … După ce a isprăvit de zidit Casa, Solomon

[2] a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru. A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii Case şi le-a legat de Casă prin lemne de cedru …

[3] A căptuşit toată Casa cu aur, Casa întreagă …”. (I Împăraţi 6 : 7, 9 – 10, 22)

Aşa este şi viaţa creştinului (care este o piatră vie), cu diferitele ei etape, adică ceea ce noi numim zidirea sau edificarea spirituală !


Îmbrăcarea vieţii noastre cu Isus trece prin perioade bine definite în lumea spirituală :

  1. întrebuinţarea [sau zidirea] pietrei cioplite” (este un sinonim la naşterii din nou prin care credinciosul este scos din lume şi integrat în biserică) : „ … până ce va lua Hristos chip în voi !” (Galateni 4 : 19)
  2. acoperirea cu cedru” (botezul în apă prin care se produce îngroparea omului vechi / ascunderea vieţii în Christos) : „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. (Galateni 2 : 20)
  3. căptuşirea cu aur” (care este un sinonim al botezului în Duhul Sfânt şi al procesului sfinţirii) : „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu ; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24 : 49)

La ora actuală trecem prin încercări (care au ca scop testarea credinţei noastre), avem parte şi de necazuri dar prin ele Dumnezeu ne dă harul de a-I preda Lui controlul vieţii noastre şi vine vremea din care în afară nu se mai vede credinciosul de odinioară cu ieşirile lui din fire, ci este văzut în el şi prin el doar Isus şi puterea Duhului Sfânt !

În Efeseni 1 : 13 scrie :

Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit …”.


Ai fost botezat şi tu în Duhul Sfânt ?


Podcastul poate fi ascultat aici :