288. SELECTEAZĂ CORECT 84. AȘA NU sau VIAȚA ÎN FAMILIE [Romani 11.33 I Faptele Apostolilor 1.6–8 I 2 Timotei 4.8]

288. SELECTEAZĂ CORECT 84. AȘA NU sau VIAȚA ÎN FAMILIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 I Faptele Apostolilor 1 : 6 – 8 I 2 Timotei 4 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2022 I

Din Geneza, capitolul 27 putem învăța destul de multe lucruri despre familie … doar că ele sunt din categoria : „Așa NU !

Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat acolo, tocmai pentru ca să nu repetăm și noi aceleași greșeli să ne amintim azi contextul capitolului 27.

În Geneza 25 : 27 – 28 scrie că :

Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe câmp ; dar Iacov era un om liniştit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui ; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov”.


De aici observăm câteva lucruri :

1. Tatăl iubea doar un singur copil, pe Esau : „Isaac iubea pe Esau” .
2. Mama îi iubea pe amândoi, dar ținea mai mult la Iacov : „Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov”. Aceasta înseamnă că îl iubea și pe Esau.
3. Iubirea tatălui era interesată și este notat că îl iubea : „pentru că mânca din vânatul lui”. Oare doar tatăl mânca din vânatul lui ? Nu știm, dar este posibil ca favoritismul tatălui să fi atras favoritismul fiului. Dacă un părinte își favorizează un singur copil se poate ca și copilul respectiv să țină mai mult numai la părintele respectiv.


Apoi dacă citim Geneza 26 vom observa alte trei trei aspecte :

1. Isaac o iubea pe Rebeca (a se vedea Geneza 26 : 7 – 11).
2. Isaac era binecuvântat de Dumnezeu (Geneza 26 : 12 – 13).
3. Isaac și familia lui era un model de pocăință pentru cei din jurul lui (cum am spune noi la ora actuală. A se vedea Geneza 26 : 14 – 33). A tot lăsat de la el, a renunțat la drepturile lui și a pierdut din punct de vedere material doar pentru a menține pacea cu cei din jurul lui.


Apoi, la finalul capitolului 26 găsim scris că :

La vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca”. (Geneza 26 : 34 – 35)

Și din aceste versete putem învăța ceva :

1. Copilul s-a căsătorit exact la aceeași vârstă ca tatăl lui :

La vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste …”. În Geneza 25 scrie că : „Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan-Aram, şi sora lui Laban, arameul”.

Înțelegem că aici nu este doar o coincidență. Când semeni grâu și răsare grâu, nu vei spune : „Ce coincidență ! Cum de s-a întâmplat așa ceva ?

Știi că omul seceră ce seamănă și este posibil ca părinții să-și fi educat copiii în privința aceasta, a vârstei căsătoriei. Ei trăind pe vremea aceea aproximativ 180 de ani, observăm că se căsătoreau cam la un sfert din vârsta la care puteau ajunge la vremea respectivă. (Este un subiect care merită a fi studiat, datorită implicațiilor lui pe care însă nu le vom aminti aici).


2. Dacă putem spune că Esau și-a copiat tatăl la vârsta căsătoriei, vedem că el a deschis un nou drum în familia lui prin faptul că și-a luat două soții care erau cum am spune noi, necredincioase :

Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata hetitului Elon”.

Aici se vede clar răzvrătirea copilului care era din familie de credincioși dar a ales să trăiască exact ca și cum ar fi un necredincios.


3. Cele două nurori aveau o altă educație, alte valori etc. și scrie clar că :

Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca”.


Iar după acest pasaj Biblic urmează Geneza 27, unde este notat cum tatăl „a ținut morțiș” (cum se mai spunea pe vremuri) să-l binecuvânteze totuși numai pe Esau, deși i-a făcut viața amară și deși în Romani 9 : 13 este scris clar că încă dinainte de naștere, Dumnezeu a spus : „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” … ”.

Iacov l-a iubit pe Esau pe care Dumnezeu îl ura deși noi știm că „Dumnezeu este dragoste”. Acesta poate însemna și faptul că Isaac a decis conștient să facă un lucru cu care Dumnezeu nu era de acord, iar Isaac știa foarte bine lucrul acesta.

Să ne amintim numai ce scrie în II Cronici 19 : 2 unde este notat că :

Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat : „Cum de

  • ai ajutat tu pe cel rău şi
  • ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul ?

Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine”.

Exact acest lucru l-a făcut Isaac ! A decis să ajute pe cine nu trebuia și nu a vrut să-l binecuvânteze pe copilul liniștit care nu-i făcea probleme. De ce ? Probabil deoarece el a ales cu inima, nu cu mintea …

La fel cum a fost notat în studiile anterioare despre faptul că Dumnezeu nu poate fi înțeles cu mintea umană, credem că și pentru Dumnezeu este de neînțeles ce decizii luăm noi uneori, poate nu din convingere este drept ci doar pentru că respectăm tradițiile …


În încheiere gândindu-mă la Isaac să mă întreb :

Oare de ce iau în viață unele decizii de neînțeles ?


Să fac o rugăciune bazată pe II Tesaloniceni 3 : 5.

Doamne Isuse, Te rog ca prin Duhul Sfânt să mă ajuți ca inima mea să nu se mai abată de la dragostea lui Dumnezeu şi de la răbdarea Ta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :