22 I 2024. NEIERTAREA ATRAGE MÂNIEREA LUI DUMNEZEU I [Matei 18.34 I Matei 18.30 I Iacov 1.20]

22 I 2024. NEIERTAREA ATRAGE MÂNIEREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 18 : 34 I Matei 18 : 30 I Iacov 1 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Ianuarie 2024 I

În Pilda robului nemilostiv, găsim scris faptul că, neiertarea atrage mânierea Lui Dumnezeu. Iar imediat după aceea omul care se mânie pe fratele lui, este dat pe mâna unor chinuitori și va sta în acea închisoare sufletească până își va rezolva problemele spirituale. Continue reading „22 I 2024. NEIERTAREA ATRAGE MÂNIEREA LUI DUMNEZEU I [Matei 18.34 I Matei 18.30 I Iacov 1.20]”

Efectul distructiv al mâniei 3. Mânia de care mă dezbăr [Estera 2.1]

III. Mânia de care mă dezbăr

Cei uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mânia”. (Proverbe 29 : 8) În Biblie, omul este comparat cu o cetate :

Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri”. (Proverbe 25 : 28) Înţelegem de aici că omul care ştie să se controleze este ca o cetate bine zidită, înconjurată cu ziduri în care nu intră şi nu iese orice.

A se dezbăra înseamnă : „A renunța la o deprindere rea, a se lăsa, a se dezobișnui de un nărav ; a se dezvăța”. (DEX, 2009) Continue reading „Efectul distructiv al mâniei 3. Mânia de care mă dezbăr [Estera 2.1]”

Efectul distructiv al mâniei 2. Mânia ca obicei [Estera 1.10-12, 2.1]

II. Mânia ca obicei

Mânia poate fi :

  1. o emoţie negativă (o stare sufletească) care greşit gestionată se transformă în păcat, dar poate fi şi
  2. un duh (care trebuie să fie legat şi alungat) sau
  3. urmarea unui păcat pentru care omul nu şi-a cerut iertare. În Romani 2 : 8 scrie despre Dumnezeu că : „ … va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire”.

Continue reading „Efectul distructiv al mâniei 2. Mânia ca obicei [Estera 1.10-12, 2.1]”

Efectul distructiv al mâniei 1. Mânia accidentală [Estera 1.10-12, 2.1]

Efectul distructiv al mâniei pentru viaţa de familie [Estera 1.10-12, 2.1]

Mânia poate avea un efect foarte distructiv pentru viaţa de familie de aceea contează foarte mult să nu o întreţin ci dimpotrivă să mă dezbăr de ea. Mânia poate să :

  1. apară accidental,
  2. fie întreţinută (şi să devină un obicei),
  3. fie lăsată (omul se poate dezbăra de ea).

Continue reading „Efectul distructiv al mâniei 1. Mânia accidentală [Estera 1.10-12, 2.1]”

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.1) Eşti amabil sau inflamabil ? (Evanghelia după Matei 5:22)

1. Vorbirea acuzatoare.

În Evanghelia după Matei (capitolul 5 : 22) este primul loc din Noul Testament în care este folosit cuvântul nebun

Dar Eu vă spun că oricine Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.1) Eşti amabil sau inflamabil ? (Evanghelia după Matei 5:22)”

Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)

În Pilda talanţilor scrie :

„Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are [lit. la tot cel ce are] zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos ; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are !

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară : acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25 : 28 – 30). Continue reading „Pilda Talanţilor (III), Matei 25.28-30, (Dumnezeu a dat / luat, dă / ia)”