Efectul distructiv al mâniei 1. Mânia accidentală [Estera 1.10-12, 2.1]

Efectul distructiv al mâniei pentru viaţa de familie [Estera 1.10-12, 2.1]

Mânia poate avea un efect foarte distructiv pentru viaţa de familie de aceea contează foarte mult să nu o întreţin ci dimpotrivă să mă dezbăr de ea. Mânia poate să :

  1. apară accidental,
  2. fie întreţinută (şi să devină un obicei),
  3. fie lăsată (omul se poate dezbăra de ea).


I. Mânia accidentală

A şaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş, să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai marilor săi, căci era frumoasă la chip.

Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie …”. (Estera 1 : 10 – 12)

Oare pentru tine, care te sfâşii în mânia ta, s-ajungă pustiu pământul şi să se strămute stâncile din locul lor ?” (Iov 18 : 4)

După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea şi la hotărârea luată cu privire la ea”. (Estera 2 : 1)

Domneşte întâi peste tine ! Peste împăratul care stăpânea peste 127 de popoare … domnea mânia ! Problema era întâi la Ahaşveroş (Artaxerxe), apoi la Vasti ! El trebuia să se schimbe, nu să o schimbe cu o alta !

Paiul şi bârna ! În Matei 7 : 3 este notată întrebarea Domnului Isus :

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău ?

Estera a ales să îl transforme (schimbe) pe împărat prin dragoste ! Nu a reuşit printr-un ospăţ … a mai făcut unul ! În limbaj bibic a folosit turnarea de cărbuni aprinşi

Ahaşveroş nu a fost câştigat prin cuvânt, ci prin fapte ! Apostolul Petru (care era căsătorit) a scris :

Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri ; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor”. (I Petru 3 : 1)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :