Efectul distructiv al mâniei 2. Mânia ca obicei [Estera 1.10-12, 2.1]

II. Mânia ca obicei

Mânia poate fi :

  1. o emoţie negativă (o stare sufletească) care greşit gestionată se transformă în păcat, dar poate fi şi
  2. un duh (care trebuie să fie legat şi alungat) sau
  3. urmarea unui păcat pentru care omul nu şi-a cerut iertare. În Romani 2 : 8 scrie despre Dumnezeu că : „ … va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire”.


Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie …

Haman a ieşit în ziua aceea vesel şi cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.

A ştiut totuşi să se stăpânească şi s-a dus acasă …

Şi împăratul, în mânia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul, şi s-a dus în grădina casei împărăteşti”. (Estera 3 : 5, 5 : 9 – 10, 7 : 7)

El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul : o droaie de îngeri aducători de nenorociri”. (Psalmul 78 : 49)


În limba română Haman se traduce şi cu : „Gălăgios, Furios, Tumult”. (Dicţionar Biblic de nume proprii şi cuvinte rare, de Nicolae Moldoveanu)

A fost eliberat Ahaşveroş de mânia din el prin divorţ ? Nu, divorţul nu i-a rezolvat problema interioară, ci mânia a rămas ! Nu scapi de mucegaiul din borcan, doar mutând borcanul din bucătărie în balcon !

Mânia (Haman) a fost întâi o trăire, apoi a devenit un obicei … venea pe la împărat în fiecare zi !


Nu toţi oamenii din Biblie sunt exemple bune ! Din viaţa unora învăţăm exact ce trebuie să nu facem ! Un exemplu este Haman [numele lui reamintim că înseamnă şi : „Furios”], Agaghitul ; Agag era numele generic al împăraţilor Amaleciţi !

În I Samuel 15 : 1 – 3 găsim scris că :

Samuel a zis lui Saul :

„Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel: ascultă, dar, ce zice Domnul. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.

Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui …” ; (a se vedea şi v. 9, 20, 32, 33).

Haman era urmaşul familiei regale a amaleciţilor … care ar fi trebuit să nu mai existe ! (Estera 3 : 1 – 10)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :