Efectul distructiv al mâniei 2. Mânia ca obicei [Estera 1.10-12, 2.1]

II. Mânia ca obicei

Mânia poate fi :

  1. o emoţie negativă (o stare sufletească) care greşit gestionată se transformă în păcat, dar poate fi şi
  2. un duh (care trebuie să fie legat şi alungat) sau
  3. urmarea unui păcat pentru care omul nu şi-a cerut iertare. În Romani 2 : 8 scrie despre Dumnezeu că : „ … va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire”.

Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie …

Haman a ieşit în ziua aceea vesel şi cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.

A ştiut totuşi să se stăpânească şi s-a dus acasă …

Şi împăratul, în mânia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul, şi s-a dus în grădina casei împărăteşti”. (Estera 3 : 5, 5 : 9 – 10, 7 : 7)

El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul : o droaie de îngeri aducători de nenorociri”. (Psalmul 78 : 49)


În limba română Haman se traduce şi cu : „Gălăgios, Furios, Tumult”. (Dicţionar Biblic de nume proprii şi cuvinte rare, de Nicolae Moldoveanu)

A fost eliberat Ahaşveroş de mânia din el prin divorţ ? Nu, divorţul nu i-a rezolvat problema interioară, ci mânia a rămas ! Nu scapi de mucegaiul din borcan, doar mutând borcanul din bucătărie în balcon !

Mânia (Haman) a fost întâi o trăire, apoi a devenit un obicei … venea pe la împărat în fiecare zi !


Nu toţi oamenii din Biblie sunt exemple bune ! Din viaţa unora învăţăm exact ce trebuie să nu facem ! Un exemplu este Haman [numele lui reamintim că înseamnă şi : „Furios”], Agaghitul ; Agag era numele generic al împăraţilor Amaleciţi !

În I Samuel 15 : 1 – 3 găsim scris că :

Samuel a zis lui Saul :

„Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel: ascultă, dar, ce zice Domnul. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.

Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui …” ; (a se vedea şi v. 9, 20, 32, 33).

Haman era urmaşul familiei regale a amaleciţilor … care ar fi trebuit să nu mai existe ! (Estera 3 : 1 – 10)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

12. Abstinenţa

AmbrozieCe este mai frumos decât abstinenţa”, zice sfântul Ambrosie, „prin care şi anii tinereţei arată vârsta înaintată, ca astfel în ceeace priveşte virtutea să ajungă bătrâneţe mare”.

Iară Vasile cel mare zice :

Bătrâni şi tineri, chiar şi copii, bogaţi şi săraci, nobilii şi nenobili, juni şi căsătoriţi, servitori şi stăpâni, soldaţi şi călători pe uscat şi pe apă, cu un cuvânt fiecare om poate să postească şi trebue să postească.

Vrei poate să te scuzi cu vârsta tineră ? Danil şi însoţitorii lui încă au fost tineri, copii, totuşi practicau abstinenţa, mâncau numai legume şi beau numai apă. Sunteţi debil ? [Cuvântul debil înseamnă : „Lipsit de rezistență la eforturi fizice și la boli; firav, plăpând, slăbuț”.] Continue reading „12. Abstinenţa”

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea sau Providenţa Divină ! (Geneza 28.10-22)

Geneza 28.10-22, Providenţa DivinăProvidenţa este : „Planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor astfel încât Universul, ca întreg, și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu ; pronie cerească. Din lat. providentia”. (Dex)

Sinonime pentru providenţă sunt  următoarele cuvinte :

Lucruri planificate şi lucruri neplanificate ! (Estera 6.1, Faptele Apostolilor 27.9-12)

  • Pentru noaptea care urma, împăratul Ahaşveroş şi-a planificat să doarmă, dar nu a putut ! „În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă … ” (Estera 6 : 1). Nici împăratul de pe pământ, la un moment dat, din viaţa lui, nu poate să facă ce vrea el, ci … ceea ce vrea Dumnezeu / Stăpânul ! „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21 : 1. Dar inima omului de rând, în mâna cui este ?). Această constatare este valabilă indiferent dacă : Continue reading „Lucruri planificate şi lucruri neplanificate ! (Estera 6.1, Faptele Apostolilor 27.9-12)”

Din orfană … împărăteasă ! Trebuie doar aşteptare ! [Estera 2.5-7]

Săraca de ea … probabil au spus despre Hadasa, când a rămas orfană. Ferice de cei ce plâng … nu de cei ce se plâng ! Au uitat ce scrie despre Dumnezeu, că : „El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt”. (Psalmi 68 : 5).

Împăratul de atunci şi-a ales o împărăteasă, despre care nu ştia că era orfană ! Şi Dumnezeu, din orfani … îşi alege împărăteasa ! Domnul Isus ne-a spus : „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. (Ioan 14 : 18) Continue reading „Din orfană … împărăteasă ! Trebuie doar aşteptare ! [Estera 2.5-7]”