88. PLANIFICĂRI GREŞITE [Ieremia 10.23]

88. PLANIFICĂRI GREŞITE

I Podcast I  Pasaj Biblic : Ieremia 10 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Martie 2022 I

În viaţă ne putem planifica să facem multe lucruri dar pentru a le şi realiza trebuie să cerem ajutorul Lui Dumnezeu, chiar dacă realizarea obiectivului dorit ne noi pare a fi foarte simplă.

În Ieremia 10 : 23 scrie :

Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui ; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă” .


Să observăm trei feluri de planificări.

I. Planificare greşită pentru noaptea care urmează

Pentru noaptea care urma împăratul Ahaşveroş şi-a planificat să doarmă, dar nu a putut !

În Estera 6 : 1 scrie că :

„În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă … ”.

Nici împăratul de pe pământ, la un moment dat din viaţa lui nu a putut să facă ce voia el, ci … ceea ce a vrut Dumnezeu, Stăpânul Divin !

În Proverbe 21 : 1 scrie că :

„Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”. Încotro vrea Dumnezeu !


[Dar inima omului de rând, oare nu este tot în mâna Lui Dumnezeu ?]


Această constatare este valabilă indiferent dacă :

a) împăratul cunoaştea versetul din Biblie sau nu îl cunoştea, dacă
b) împăratul ÎL recunoaştea pe Dumnezeu ca Stăpân, sau nu. Nu a putut să doarmă dacă Dumnezeu a decis aceasta !


II. Planificare greşită pentru ziua următoare

Pentru ziua care urma Haman avea şi el o planificare. Un lucru care pentru poziţia lui în împărăţie, părea foarte simplu de realizat : voia ca Mardoheu să fie omorât să ajungă pe un lemn.

Dar împrejurările i-au fost potrivnice. Ceea ce voia nu a putut obţine dar a trebuit să facă ceea ce nu şi-ar fi dorit nici în cele mai negre visuri : să ajungă să-i dea respect în public … duşmanului lui !

Să fie smerit în faţa Cuiva care în ochii lui nu avea mare valoare !

În Isaia 45 : 23, Dumnezeu a spus :

Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi : orice genunchi se va pleca înaintea Mea”.

Şi nu contează funcţia sau titlul deţinătorului acelor genunchi ! Sau ca să folosim un termen Biblic : care este faţa omului, firma, sau prefixul pus în faţa numelui !

Apostolul Pavel scrie mai clar :

„ … în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ …”. (Filipeni 2 : 10)

Haman este un simbol al Celui Rău. Apostolul Petru spunea :

Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul ; căci Dumnezeu era cu El”. (Fapte 10 : 38)

Aşa este şi azi. Chiar dacă cel rău prin oamenii lui vrea să-ţi facă rău, dacă Dumnezeu decide, hotărârea Lui Dumnezeu se împlineşte şi tu nu vei avea parte de rău ci de bine !


III. Planificări spirituale greşite

Domnul Isus ne-a dat un exemplu despre un om care nu şi-a făcut bine socotelile, în privinţa lucrurilor spirituale. Despre el avea să se „zică :

„Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi.” (Luca 14 : 30)

Nici împăratul Ahaşveroş care a vrut să doarmă nu a putut, nici Haman care a dorit ceva … a fost invers decât şi-a dorit, nici Faraon, nici Nebucadneţar etc. Lista celor foarte siguri pe ei este foarte mare !


Dar tot aşa sunt şi planificările noastre care nu iau în calcul voia lui Dumnezeu !


De aceea trebuie să reţinem cuvintele spuse de Ieremia :

Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui ; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă”. (Ieremia 10 : 23)

Iar în versetul 21, Ieremia spunea cum se obţine binecuvântarea. Prin căutarea lui Dumnezeu ! Doar bunăvoinţa nu este suficientă !


Varianta nou testamentală a acestui verset este :

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2 : 13)

Există aceşti doi paşi care trebuie să fie parcurşi (şi de care este nevoie), pentru ca omul să realizeze ceea trebuie :
1. voinţa şi
2. înfăptuirea !


De aceea întotdeauna la lucrul planificat trebuie să adaug şi :

Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” (Iacov 4 : 15)


Dumnezeu să ne ajute să gândim şi să trăim astfel ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :