152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI [Matei 23.25-26 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 17.27]

152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 25 – 26 I Ioan 16 : 8 I Faptele Apostolilor 17 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Iunie 2023 I

Despre Duhul Sfânt, Domnul Isus a spus : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. (Ioan 16 : 8)

Cuvântul folosit în original pentru „a dovedi” (gr. elegchó) înseamnă : „a demasca, a condamna, a mustra” dar are și sensul de „a convinge”. De ce este nevoie de arătarea realității, de convingerea și de mustrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate face ? Continue reading „152 I 2023. PARTEA DINĂUNTRU A PAHARULUI ȘI A BLIDULUI [Matei 23.25-26 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 17.27]”