153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT [Ioan 16.8 I Matei 18.15 I Luca 3.19–20]

153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 I Matei 18 : 15 I Luca 3 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Iunie 2023 I

Duhul Sfânt este o Persoană la fel cum este și Domnul Isus și Dumnezeu. EL este una cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul. În I Corinteni 3 : 16 scrie : „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?

Dar în I Corinteni 6 : 19 nu scrie „sunteţi templul lui Dumnezeu” ci : „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ?” Concluzia este clară : Duhul Sfânt este Dumnezeu ! Continue reading „153 I 2023. CONVINGEREA DUHULUI SFÂNT [Ioan 16.8 I Matei 18.15 I Luca 3.19–20]”