151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ [1 Ioan 5.7 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 2.37–41]

151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Ioan 5 : 7 I Ioan 16 : 8 I Faptele Apostolilor 2 : 37 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Mai 2023 I

A convinge înseamnă : „A face pe cineva să adopte o părere pe bază de dovezi și argumente, a-l face să recunoască ceva ca adevărat. ♦ A-și da seama, a recunoaște că ceva este într-un anumit fel, a se încredința de ceva”. De ce este nevoie de conștientizarea Duhului Sfânt ? Deoarece noi ne înșelăm foarte ușor.

A se înșela înseamnă :

A lua un neadevăr drept adevăr ; a cădea în eroare ; a se păcăli ; a se amăgi. ◊ A se înșela în așteptările sale a se dezamăgi”; a se deziluziona”. (NODEX, 2002)

În Ioan 16 : 8, Domnul Isus a spus despre Duhul Sfânt aceste cuvinte :

Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”.


Duhul Sfânt ne conștientizează de cine suntem și de ce am făcut rău. Nu doar că demască păcatul nostru, dar ne face să și recunoaștem că am păcătuit, că suntem păcătoși înaintea Lui Dumnezeu și ne convinge de faptul că numai prin Jertfa Domnului Isus de pe cruce putem fi mântuiți și curățați de păcate !


În această perioadă care este premergătoare Cincizecimii se vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt de a cărui lucrare noi creștinii, ne bucurăm toată viața noastră.


Duhul Sfânt face parte (dacă se poate spune așa) din Sfânta Treime. Apostolul Ioan a scris în I Ioan 5 : 7 aceste cuvinte prin care a descris Sfânta Treime :

Căci trei sunt care mărturisesc în cer : Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt”.


Una dintre acțiunile Duhului Sfânt este conștientizarea omului de păcatul lui prin intermediul Cuvântului Lui Dumnezeu și aducerea omului la Domnul Isus, la Jertfa de pe cruce, la credință iar prin sângele Domnului Isus omul este curățat de orice păcat și trăiește o viață de sfințire.

Vom aminti un singur exemplu al modului în care Duhul Sfânt îl conștientizează pe omul păcătos cu privirela starea lui spirituală și vom nota care a fost efectul predicii apostolului Petru din Ziua Cincizecimii, pentru oamenii sinceri care erau printre ascultătorii lui.

Prin arătarea adevărului, Duhul Sfânt i-a făcut conștienți de păcatul lor, de faptul că L-au omorât pe Mesia și le-a dat Harul de-a-i face să primească mântuirea Lui Dumnezeu.


În Faptele Apostolilor 2 : 37 – 41 este descris momentul în care a venit Duhul Sfânt și conform promisiunii Domnului Isus din Ioan 16 : 8, Duhul Sfânt i-a convins pe ascultătorii mesajului rostit prin apostolul Petru de starea lor spirituală așa cum era ea înaintea Lui Dumnezeu :

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea : „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi ; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”.


Cum s-a manifestat conștientizarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o ? Ascultătorii : „au rămas străpunşi în inimă”. Ce se întâmplă când un om este străpuns în inimă cu ceva ? Moare !

Exact acest lucru s-a petrecut și acolo din punct de vedere spiritual. S-a produs moartea omului vechi și nașterea din nou. Iar pocăința ascultătorilor față de Cuvântul Lui Dumnezeu, s-a dovedit prin supunerea față de Dumnezeu arătată prin cererea botezului în apă …

Aceasta înseamnă ceea ce noi numim conștientizarea omului de păcatul lui și de necesitatea mântuirii prin Jertfa Domnului Isus și a sfințirii prin Duhul Sfânt !


ÎȚI mulțumim Doamne Dumnezeule pentru Jertfa Domnului Isus și pentru Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :